Skip to main content
European Commission logo print header

Improved gene transfer system to iPS cells in mouse

Article Category

Article available in the following languages:

Przeprogramowywanie komórek serca

Terapia komórkowa i medycyna regeneracyjna w dużej mierze opierają się na wykorzystaniu komórek macierzystych do generowania komórek swoistych dla danego narządu. Przeprogramowanie komórek somatycznych do stanu embrionalnego ma ogromny potencjał w przyszłej terapii komórkowej, ponieważ gwarantuje wystarczające zaopatrzenie w swoiste dla pacjenta komórki macierzyste, co pozwala obejść ewentualne przeszkody etyczne i prawne.

Zdrowie icon Zdrowie

Zdolność niemal wszystkich komórek somatycznych do sztucznego przekształcania się w pluripotencjalne komórki macierzyste (indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, iPS) poprzez wymuszoną ekspresję czterech czynników transkrypcyjnych zrewolucjonizowała biologię komórek macierzystych. Celem obszernych badań stał się najbardziej odpowiedni system generowania iPS z rozmaitych rodzajów komórek. Celem naukowym finansowanego przez UE projektu "Ulepszony system transferu genów w komórki iPS u myszy" (Induvir) jest zgłębienie wiedzy na temat generowania, zachowania i charakterystyki komórek iPS, przy skupieniu się na ich różnicowaniu w linie komórek serca. Naukowcy wygenerowali rozmaite konstrukcje DNA do przeprogramowywania komórek somatycznych myszy w iPS poprzez minimalną integrację z genomem żywiciela. W tym celu wykorzystali podejście niewirusowe, wywołane przez transpozon lub wycinalne wektory lentiwirusowe. Jak dotąd udało się skutecznie wygenerować i scharakteryzować komórki iPS o różnym pod względem genetycznym mysim pochodzeniu. Komórki te zweryfikowano, aby zachowywały się jak embrionalne komórki macierzyste, a celem było zoptymalizowanie warunków pokierowania ich ku różnicowaniu się w komórki serca po usunięciu kasety przeprogramowującej z komórek iPS. Oczekuje się, że wyniki projektu Induvir znacząco przyczynią się do realizacji terapii komórkowej w leczeniu chorób serca. Opracowana technologia ma potencjał, by wygenerować terapeutycznie bezpieczne komórki iPS z komórek własnych pacjenta, unikając w ten sposób odrzucenia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania