Skip to main content

WDM Optical Phase-modulated Radio-over-Fiber Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dostęp bezprzewodowy i przewodowy na jednej platformie

Finansowani ze środków UE naukowcy dokonali eksperymentalnej i teoretycznej walidacji technologii na rzecz przyszłej komunikacji bezprzewodowej i przewodowej w ramach wspólnej infrastruktury.

Gospodarka cyfrowa

Rewolucja informatyczna wymaga stałego zwiększania prędkości i niezawodności przy praktycznie nieograniczonym dostępie. Kolejnym etapem ewolucyjnego procesu jest konwergencja transmisji bezprzewodowej i przewodowej w ramach wspólnej infrastruktury. Technologia radiowo-światłowodowa (RoF) z modulacją fazową wykazuje istotny potencjał wdrożenia wielokanałowych (tzw. zwielokrotnienia długości fali lub WDM) bezprzewodowo-przewodowych sieci dostępowych. Technologia RoF integruje sieci światłowodowe z sieciami bezprzewodowymi. Sygnały radiowe są przesyłane ze stacji nadawczej do odległych anten za pośrednictwem światłowodów, a następnie emitowane w powietrzu do mobilnych stacji odbiorczych użytkowników końcowych. Fale radiowe należą do widma elektromagnetycznego, które obejmuje wszystkie możliwe długości fali światła w postaci fotonów. Fotony przesyłane się falami określonymi przez ich szczyty i dna, podobnie jak fale rozchodzące się na wodzie po wrzuceniu kamienia do stawu. Odległość od jednego szczytu fali do drugiego (bądź od jednego dna do drugiego) zwana jest długością fali. Odległość od środka fali do jej szczytu to amplituda, która określa intensywność światła. Fazą sygnału określa się położenie fali w określonym czasie w stosunku do punktu odniesienia – wyobraźmy sobie okręgi rozchodzące się po tafli i natrafiające na nieruchomy obiekt, na przykład trzcinę. Modulacja przesyłanych danych w oparciu o fazę sygnału nośnika (modulacja fazy) wnosi istotne korzyści w porównaniu z konwencjonalną modulacją intensywności. Europejscy naukowcy podjęli się doświadczalnej i teoretycznej oceny wydajności wielokanałowych, modulowanych fazowo łączy optycznych RoF w transmisji bezprzewodowo-przewodowej sygnałów. Naukowcy zrealizowali swoje cele w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Radiowo-światłowodowe, optyczne systemy WDM z modulacją fazową" (Woprof), porównując ich wydajność z konwencjonalnymi łączami RoF z modulacją intensywności. Stworzyli modulowane fazowo łącze RoF oraz przeprowadzili doświadczenia konwergencji z szerokopasmowymi usługami przewodowymi oraz sygnałami bezprzewodowymi. Wreszcie zespół zidentyfikował nową technologię bezprzewodową do krótkodystansowych zastosowań domowych, która wywołała olbrzymi entuzjazm na całym świecie. Wyniki projektu Woprof przybliżyły sektor komunikacji do konwergencji systemów bezprzewodowych i przewodowych w ramach wspólnej infrastruktury. Przy okazji być może zespół projektu Woprof wymyślił najszybszą technologię przesyłu filmów i zdjęć z telefonu komórkowego do komputera.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania