CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Smart and Safe Integration of Batteries in Electric Vehicles

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentne, bezpieczne akumulatory do pojazdów elektrycznych

Dzięki inicjatywie finansowanej przez UE, bezpieczne i oszczędne pojazdy elektryczne (EV), które przyczyniają się do obniżenia globalnych emisji, są o krok bliżej do pełnej realizacji.

Energia icon Energia

W ramach projektu SMARTBATT ("Smart and safe integration of batteries in electric vehicles") opracowano i przetestowano innowacyjną lekką obudowę konstrukcyjną do akumulatorów pojazdów przyszłości zasilanych wyłącznie elektrycznie. Wynikiem jest w pełni zintegrowana obudowa akumulatora, która stanowi podstawowy komponent strukturalny pojazdu i nadaje się do masowej produkcji. Partnerzy projektu z powodzeniem sprostali wyzwaniu, jakim było połączenie lekkiej konstrukcji z wysokim poziomem bezpieczeństwa poprzez uwzględnienie różnego rodzaju zagrożeń, optymalizację funkcji oraz inteligentne projektowanie interfejsów systemów pokładowych. Udało się to osiągnąć poprzez stworzenie nowych narzędzi symulacyjnych oraz użycie technologii lekkiej konstrukcji w połączeniu z lekkimi materiałami. Naukowcy ocenili wszelkie zagrożenia związane ze zintegrowaniem akumulatora i jego działaniem, biorąc pod lupę cały cykl życia, od montażu, poprzez obchodzenie się, instalację w pojeździe, działanie, konserwację i serwisowanie, demontaż i recykling. Ponadto, ostateczny produkt przetestowano pod kątem najwyższych międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Konstrukcja akumulatora uwzględniała wiele kwestii. Między innymi założono, że akumulator wymaga ochrony przed dostępem wody i pary wodnej. Ponadto, obudowa musi być w stanie wytrzymać skutki zgniecenia w razie wypadku. Konsorcjum zaplanowało i przeprowadziło szereg testów, które obejmowały testy pod kątem narażenia na wstrząsy termiczne, wstrząsy mechaniczne, penetrację za pomocą gwoździa, spięcia oraz stabilność termiczną. Przeprowadzono również testy odporności na działanie ognia, aby stwierdzić, jak obudowa zachowa się w przypadku zewnętrznego działania płomieni. Zespół SMARTBATT stworzył podstawy dla nowej generacji lekkich, bezpiecznych i inteligentnych systemów, zwiększając tym samym bezpieczeństwo EV. Ich praca przyniesie korzyści klientom szukającym pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska, a także zapewni konkurencyjność europejskiego przemysłu inżynieryjnego i motoryzacyjnego. UE, stając się światowym liderem w dziedzinie EV, będzie również w stanie zapewnić zatrudnienie w swoim sektorze wytwórczym. Film przedstawiający dokonania projektu jest dostępny tutaj .

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania