Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Koordynacja wzrokowo-ruchowa ze sprzężeniem zwrotnym siły

Naukowcy badali percepcję sensoryczną i związane z nią czynności ramion i rąk, aby stworzyć zadania testowe i metody pomiaru sprawności ruchowej. Wyniki tych badań mają duże znaczenie dla przemysłu gier wideo, robotyki, medycyny i testów lotniczych.

Technologie przemysłowe

Zmysł dotyku u człowieka ma kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób interpretujemy świat wokół nas i wchodzimy z nim w interakcję. Kiedy wchodzimy w interakcję z otoczeniem poprzez zmysł dotyku, wynikające z tego czynności modyfikowane są poprzez percepcję. Technologia haptyczna dotyczy wykorzystania zmysłu dotyku i manipulacji poprzez dotyk. Choć pierwotnie stosowana do ludzi, obecnie obejmuje wszystkie aspekty zbierania informacji i manipulowania przedmiotami przez ludzi i maszyny (poprzez naśladowanie lub wzmacnianie ludzkiego dotyku) lub ich połączenie (dotyk wirtualny, tak jak w przypadku grafiki komputerowej). Rozumienie i możliwość modelowania interakcji haptycznych jest ważne przy tworzeniu podzespołów elektronicznych ekranów dotykowych czy też sportowych gier wideo (piłka nożna, tenis itd.). Są one także istotne w kontekście różnych czynności wymagających koordynacji wzrokowo-ruchowej. Chodzi tu na przykład o sterowanie przez chirurga ramieniem robota w taki sposób, aby siły działające na ramię odczuwane były przez rękę lekarza spoczywającą na joysticku. Rozwiązanie takie pozwala uzyskać większą precyzję. Inne ważne zastosowania dotyczą prowadzonych w środowisku wirtualnym szkoleń w medycynie czy pilotażu. Naukowcy z Turcji zainicjowali finansowany ze środków UE projekt Hapticemodel ("The haptic e-model: A computational model of human sensory-motor performance in haptic manipulation"), aby stworzyć narzędzie komputerowe do oceny sprawności systemów haptycznych i ich ludzkich operatorów. Stworzono modele dynamiki ramienia ludzkiego i zmienności dotyczącej różnych przedmiotów w zależności od różnic w interfejsach haptycznych, aby opracować porównawcze zadania manipulacji haptycznej i pomiary ich sprawności. Pomimo przedwczesnego zakończenia projektu udało się poczynić znaczne postępy w zakresie modelowania. Zgromadzone informacje dotyczące sprawności sensoryczno-motorycznej i interakcji haptycznych mogą znaleźć zastosowanie w grach wideo, medycynie, robotyce i szkoleniach pilotów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania