Skip to main content
European Commission logo print header

Automotive Fuel Cell Stack Cluster Initiative for Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Model biznesowy dla europejskich pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi

Europejskie konsorcjum złożone z przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego, dostawców i organizacji badawczych stworzyło solidny biznesplan dotyczący budowy ogniw paliwowych. Dzięki projektowi powstaje mnóstwo opracowań badawczych w tej dziedzinie.

Energia icon Energia

Ogniwa paliwowe przekształcają na elektryczność energię chemiczną takich paliw, jak wodór czy konwencjonalne paliwa naftowe. Przykładem ogniw paliwowych są ogniwa z membraną polimerową (PEM). Ich odpowiednie konfiguracje wykorzystuje się do napędzania pojazdów mechanicznych. Najwięksi producenci samochodów walczą o dominację na światowym rynku. O ile cały europejski łańcuch dostaw potrzebnych materiałów do ogniw paliwowych jest dobrze rozwinięty i konkurencyjny, to słabym jego ogniwem jest integracja stosów ogniw, co wynika z dużych wydatków i wysokiego ryzyka związanego z komercjalizacją. Finansowany ze środków UE projekt AUTO-STACK ("Automotive fuel cell stack cluster initiative for Europe") miał na celu stworzenie skutecznego modelu biznesowego dla europejskich integratorów stosów ogniw paliwowych do zastosowań motoryzacyjnych. W projekcie wzięli udział najważniejsi europejscy gracze, w tym producenci OEM z sektora motoryzacyjnego, dostawcy podzespołów i organizacje badawcze. Interesariusze wspólnie przygotowali specyfikacje OEM oraz koncepcję platformy stosów. Opracowano także technologiczną mapę drogową, skupiającą się na osiągnięciu technicznych i kosztowych celów średniookresowych przy wykorzystaniu europejskiego łańcucha dostaw. Głównym przedmiotem prac były ogniwa paliwowe PEM przeznaczone do samochodów i pojazdów lekkich, a konsorcjum badało ponadto synergie z autokarami i pojazdami terenowymi oraz analizowało zastosowania stacjonarne. Efektem działań konsorcjum było stworzenie modelu biznesowego dla europejskiej branży stosów ogniw paliwowych. Wyniki projektu wykorzystywane są przez jego partnerów w procesie tworzenia produktów i zaowocowały już licznymi propozycjami badawczymi. Inicjatywa AUTO-STACK jest bez wątpienia dużym impulsem dla rozwoju branży europejskich stosów ogniw paliwowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania