Skip to main content

i-TOUR: intelligent Transport system for Optimized URban trips

Article Category

Article available in the folowing languages:

Transportowy serwis informacyjny

Wyobraźmy sobie system oferujący informacje na temat wszystkich lokalnych środków transportu, ostrzegający pasażerów przed utrudnieniami w komunikacji i dostosowujący się do ich potrzeb. To idealne i zarazem proste rozwiązanie powstaje w ramach projektu finansowanego ze środków UE.

Technologie przemysłowe

Większość dostawców usług transportowych udostępnia informacje na temat oferowanych usług. Jednak na chwilę obecną pasażerowie nie mają do swojej dyspozycji interaktywnego systemu, zapewniającego im dostęp do informacji na temat wszystkich usług z zakresu transportu publicznego i prywatnego dostępnych w ich okolicy. Stworzenie takiego systemu było celem projektu "Intelligent transport system optimized for urban trips" (i TOUR) . Projekt trwał od lutego 2010 do maja 2013, prowadziło go 11-osobowe konsorcjum, a unijne dofinansowanie, jakie otrzymał, wyniosło 3,5 mln euro. Celem projektu było opracowanie otwartej infrastruktury służącej zarówno dostawcom jak i pasażerom do budowania dostosowującego się do potrzeb obu tych grup serwisu informacyjnego na temat usług transportowych. Zadaniem systemu jest udostępnianie podróżującym informacji na temat tras i rozkładów jazdy różnych środków transportu. Co więcej, informuje on również o utrudnieniach w ruchu, niezgodnościach rozkładów, a także najkorzystniejszych połączeniach. Jego dodatkową zaletą jest możliwość zapisywania preferencji i monitorowania zachowania użytkowników, umożliwiająca stopniowe dostosowywanie oferowanej przez serwis zawartości do ich potrzeb. Z biegiem czasu informacje zwrotne uzyskiwane od licznych użytkowników będą pomagać firmom transportowym w podnoszeniu jakości swoich usług. Cele projektu i-TOUR zostały zrealizowane, a prototypowy system jest gotowy do wdrożenia. W ramach projektu opracowano kilka innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Klienci korzystający z urządzeń mobilnych mają możliwość dzielenia się informacjami na temat transportu ze społecznością użytkowników serwisu i wysyłania do niego zapytań z prośbą o potwierdzenie prawdziwości informacji. W związku z tym pojawiła się potrzeba objęcia użytkowników ochroną danych osobowych. Dodatkowo opracowano infrastrukturę modułową zapewniającą skuteczne rozpowszechnianie danych systemowych. W celu ciągłego dostosowywania systemu do preferencji użytkownika i tworzeniu poprawnych schematów komunikacji, opracowano modele intermodalnych sieci transportowych opartych na hipersieciach. Inne osiągnięcia obejmują przyjazne użytkownikom aplikacje dla urządzeń mobilnych i identyfikację modeli biznesowych, które pozwoliłyby zminimalizować koszty. Rozpowszechnianie wiedzy na temat nowej infrastruktury odbywa się za pośrednictwem grup dyskusyjnych LinkedIn, kanału YouTube, prezentacji na konferencjach prasowych i w czasopismach, a także w toku szeregu warsztatów i spotkań. Jednym z oczekiwanych wyników projektu będzie większa demokratyzacja usług transportowych, w ramach której dostawcy reagują na informację zwrotną od użytkowników serwisu, zapewniając im większą kontrolę nad środkami transportu. Ponadto projekt doprowadzi również do wzrostu bezpieczeństwa transportu publicznego, oraz sprawi, że stanie się on bardziej niezawodny oraz mniej szkodliwy dla środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania