CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

QUAlity aware VIsualisation for the Global Earth Observation system of systems

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 265178

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Lutego 2011

 • Data zakończenia

  31 Stycznia 2014

Finansowanie w ramach:

FP7-ENVIRONMENT

 • Całkowity budżet:

  € 4 031 006,41

 • Wkład UE

  € 3 266 803,98

Koordynowany przez:

CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y APLICACIONES FORESTALES

Polski PL

Kontrola jakości w kontekście obserwacji Ziemi

Globalna Sieć Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS) łączy istniejące i planowane systemy obserwacji kluczowych dziewięciu obszarów na całym świecie. Dofinansowanie UE ułatwiło integrację podstawowych wskaźników jakości do postaci danych i grafiki.

Zmiana klimatu i środowisko
© Thinkstock

Dzięki wspólnej infrastrukturze GEOSS dostępne są wyszukiwarki internetowe i portal GEO. Aby skorzystać z danych, obrazów i analiz informacji ze wszystkich stron świata, użytkownicy wykorzystują obecnie internetowy centralny punkt dostępu. Zestaw wspólnych standardów danych gwarantuje interoperacyjność sieci. Dzięki finansowanemu przez UE projektowi "Quality aware visualisation for the global Earth observation system of systems" (GEOVIQUA) naukowcy poszerzyli sieć GEOSS w celu włączenia do niej rygorystycznych wskaźników jakości danych zintegrowanych z narzędziami wizualizacji i wyszukiwania wysokiej jakości. Wyniki wyszukiwania można filtrować w oparciu o kryteria jakościowe. Informacje o jakości wraz z danymi wyświetlane są w formacie kompatybilnym z istniejącymi standardami portalu GEO oraz masowymi, dostępnymi na rynku narzędziami mapowania, takimi jak Google Earth. Wprowadzany jest system informacji zwrotnych użytkownika, który pozwoli czerpać korzyści z wiedzy i doświadczeń poszczególnych użytkowników. Ich duża liczba powinna być gwarantem utrzymania jakości i wskazywania potencjalnych problemów. Naukowcom z powodzeniem udało się pozyskać wskaźniki jakości z głównych formatów metadanych EO i przekonwertować je w przydatne i kompatybilne z opracowanymi narzędziami reprezentacji graficznej warstwy. Ponadto zespół opracował model metadanych producenckich o wysokiej jakości w zgodzie z normami Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji. Modele umożliwiają kodowanie danych referencyjnych, cytatów oraz problemów wykrytych w dokumentach metadanych. Narzędzia umożliwiają formalne szacowanie niepewności. Projekt GEOVIQUA w aktywny sposób przyczynił się do wzmocnienia marki GEO i zwiększenia zaufania użytkowników. Użytkownicy będą teraz mogli zza swoich biurek uzyskać dostęp do tych samych niesamowicie obszernych zestawów danych i narzędzi EO, wzbogaconych o wiarygodność wymaganą dla zrównoważenia.

Słowa kluczowe

Obserwacja Ziemi, GEOSS, portal, wyszukiwarki internetowe, dane, obrazy, analizy, normy, jakość, narzędzia, metadane, modele

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 265178

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Lutego 2011

 • Data zakończenia

  31 Stycznia 2014

Finansowanie w ramach:

FP7-ENVIRONMENT

 • Całkowity budżet:

  € 4 031 006,41

 • Wkład UE

  € 3 266 803,98

Koordynowany przez:

CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y APLICACIONES FORESTALES