CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Ultra Slow Ships

Article Category

Article available in the following languages:

Wolne statki pozwolą ograniczyć emisje

Przemysł morski jest zaangażowany w zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2). W ramach unijnej inicjatywy opracowano nowe projekty wolnych tankowców i towarowców z uzupełniającymi systemami napędu wiatrowego, które powinny umożliwić znaczące ograniczenie emisji.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Emisja CO2 oraz jej wpływ na globalne zmiany klimatyczne stanowią jedną z głównych obaw UE podzielaną przez przemysł morski. W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Ultra slow ships" (ULYSSES) postanowili zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych poprzez zredukowanie prędkości oraz zastosowanie uzupełniających technologii. Projekt koncentrował się na masowcach i tankowcach, które wytwarzają około 60% CO2 związanego ze statkami oceanicznymi. Poprzez zwiększoną wydajność uczestnicy projektu ULYSSES chcieli wprowadzić docelowe prędkości, aby do 2050 roku osiągnąć redukcję o 80% w porównaniu do poziomu z 1990 roku. Badacze określili wymagania dla bardzo wolnych statków, uwzględniając czynniki techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i bezpieczeństwa. Zaprojektowano nowe systemy napędowe i monitorowania wydajności silnika, aby kontrolować działanie napędu oraz wpływ na środowisko podczas wolnego poruszania się. Wydajność śrub napędowych wykazała potencjał do poprawy, a narzędzie projektowe ułatwiło obliczenia mocy napędu na podstawie wymagań dotyczących prędkości. Dzięki temu można było łatwiej obliczyć główne wymiary tankowców i masowców w oparciu o wymagania w zakresie obciążenia oraz moc silników w oparciu o wymagania dotyczące prędkości. Naukowcy opracowali modele napędu wykorzystującego latawiec i żagiel, który umożliwi im przewidywanie mocy i zachowania statku za pomocą systemów napędzania wiatrem. Ponadto opracowali oni symulacje w celu optymalizacji nawigacji meteorologicznej, a tym samym najlepszego wykorzystania wiatru dzięki zastosowaniu pędników. Ukończono także prace związane z projektowaniem konstrukcji pędników wiatrowych. Dokonano walidacji narzędzi komputerowych umożliwiających projektowanie modeli zaawansowanych silników. Uczestnicy projektu analizowali długofalowy wpływ niskich prędkości na pomocnicze systemy na statku oraz przygotowali listę wszystkich takich systemów. Przeprowadzono analizę systemów zasilania oraz potencjalnych alternatywnych technologii mogących znaleźć zastosowanie w nowych wolnych statkach. Wykorzystano również dodatkowe modele w celu optymalizacji wydajności napędu i właściwości manewrowych przy niskiej prędkości i za pomocą napędu wiatrowego. W projekcie ULYSSES powstały innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do zmniejszenia emisji generowanych przez międzynarodowy transport morski. Przyjazne dla środowiska statki powinny zwiększyć wydajność przyszłej floty.

Słowa kluczowe

Statki, emisje, tankowce, towarowce, napęd wiatrowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania