Skip to main content
European Commission logo print header

AIRCARRUS - Autonomous Drone Delivery System

Article Category

Article available in the following languages:

Budowanie globalnej infrastruktury dla dronów

W ramach nowych automatycznych systemów dostaw ma szansę powstać ogólnounijna sieć dronów, a cała ta infrastruktura mogłaby być zasilana energią ze źródeł odnawialnych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Drony mają ogromny potencjał wykraczający poza rynek konsumencki i wojskowy. W ramach projektu AIRCARRUS powstaje infrastruktura, która pozwoli go wykorzystać. Drony mogłyby być bardzo przydatne jako środek transportu w krajach rozwijających się, w których istnieją trudno dostępne regiony geograficzne i brakuje dróg. Drony są już używane do dostarczania środków medycznych w trudno dostępne miejsca, ale nadal istnieją pewne ograniczenia fizyczne i technologiczne utrudniające ich wykorzystanie. Wysoko rozwinięte obszary miejskie mogłyby wykorzystać nowe systemy transportowe w celu zmniejszenia zatorów komunikacyjnych. Oprócz licznych korzyści logistycznych drony mogą przynieść ogromne oszczędności w zakresie emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się jednocześnie do ochrony ludzkiego zdrowia na obszarach miejskich dzięki ograniczeniu innych form transportu. AIRCARRUS, projekt finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”, proponuje nowy wymiar infrastruktur dla dronów: w jego ramach powstaje autonomiczny, niewymagający interakcji z człowiekiem system dostarczania, który umożliwia startowanie, ładowanie i kierowanie dronów z jednego portu do drugiego. Dzięki objęciu siecią całej UE system AIRCARRUS mógłby stać się całkowicie nową formą ekologicznej infrastruktury. „Gdyby sieć ładowania była wystarczająco rozległa, możliwe byłoby wykonywanie międzynarodowych lotów w całej UE. Wymagałoby to licznych stacji ładowania, aby móc pokonywać bardzo duże odległości”, mówi Marcos Fabian Alazraki, dyrektor generalny firmy Aerdron i koordynator projektu AIRCARRUS. System AIRCARRUS mógłby przewozić małe paczki i medyczne materiały ratunkowe, obsługiwać odległe społeczności, na przykład w rejonach górskich i na wyspach, oraz pomagać w sytuacjach awaryjnych wymagających zdalnego monitorowania. „System może zostać przystosowany również do misji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony granic”, deklaruje Alazraki.

Dostarczanie towarów

System AIRCARRUS jest obsługiwany przez wysoce zabezpieczoną platformę internetową z wieloma stacjami ładowania. Pozwoliłaby ona na monitorowanie systemu przez ludzi, ale nie wymagałaby stałego wprowadzania danych. Istnieje wiele potencjalnych zastosowań dla tego systemu. Może być on wykorzystywany przez personel medyczny do transportu próbek medycznych między laboratoriami i szpitalami. Dron mógłby przewozić dokumenty, małe części zamienne i towary do dużych frachtowców morskich / zbiornikowców, zanim dotrą do portu. Mógłby transportować towary pomiędzy pobliskimi społecznościami wyspiarskimi oraz oferować usługi dostawcze w ostatniej mili dla firm logistycznych lub spożywczych. System mógłby działać wyłącznie w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych. „Zależałoby to od tego, czy wokół każdej stacji skokowej dostępna byłaby infrastruktura związana z energią wiatrową, słoneczną i innymi źródłami energii odnawialnej. W większości południowych krajów UE energia słoneczna mogłaby z łatwością zaspokoić zapotrzebowanie każdej stacji na energię elektryczną, gdyż nie jest ono wysokie”, mówi Alazraki. Alazraki twierdzi, że dzięki wykorzystaniu unijnego systemu zarządzania ruchem lotniczym SESAR U-SPACE projekt mógłby osiągnąć w UE skalę zbliżoną do sieci ładowania samochodów elektrycznych. „Dystans dzielący filmy science fiction i faktyczne zastosowanie kurierskich dronów, z których bezproblemowo będą mogli korzystać klienci, zostanie w najbliższych latach szybko zniwelowany”, dodaje Alazraki.

Prace w toku

Realizacja tego projektu badawczego trwa, a zespół Aerdron opracowuje nowe pojazdy powietrzne, które będą efektywniej pokonywać dłuższe dystanse w porównaniu z dronem HL4 Herculift. „Spotykamy się z dużym zainteresowaniem ze strony prywatnych inwestorów i dużych firm lotniczych ze Stanów Zjednoczonych i UE, które chciałyby zainwestować w nasze przedsięwzięcie. Biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju technologii systemów bezzałogowych, sztucznej inteligencji oraz zbliżające się zmiany w przepisach UE dotyczących systemów kontroli ruchu lotniczego, proponowany w naszym projekcie system jest całkowicie wykonalny”, podsumowuje Alazraki.

Słowa kluczowe

AIRCARRUS, dron, automatyczny, dostarczanie, system

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania