Skip to main content

MAGNETIC NANOCONTAINERS FOR COMBINED HYPERTHERMIA AND CONTROLLED DRUG RELEASE

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzmożony atak na raka jajników

Innowacyjne i wielowartościowe podejście może poszczycić się skutecznością w leczeniu raka jajników poprzez wykorzystanie nowych magnetycznych nanocząstek. Europejscy naukowcy opracowali nanostruktury zdolne do umiejscawiania ciepła oraz uwalniania leków chemioterapeutycznych.

Zdrowie

Rak jajników jest główną przyczyną zgonów wśród kobiet. Trudno jest wyróżnić pierwsze symptomy, co utrudnia szybkie zdiagnozowanie tej choroby. Wśród metod leczenia można wyróżnić operację oraz późniejszą chemioterapię w celu wyeliminowania choroby resztkowej. Biorąc jednak pod uwagę inwazyjny charakter tych metod, pilnie wymagane są alternatywne oraz bardziej ukierunkowane metody. W ramach finansowanego z UE projektu MAGNIFYCO ("Magnetic nanocontainers for combined hyperthermia and controlled drug release") zaproponowano połączenie terapii cieplnej oraz chemioterapii w celu leczenia raka jajników. W bardziej precyzyjnym ujęciu, konsorcjum pracujące w ramach projektu MAGNIFYCO podjęło próbę utworzenia nowatorskich wielofunkcyjnych nanostruktur wypełnionych lekami chemioterapeutycznymi oraz nanocząstek tlenku żelaza zdolnych do wytwarzania ciepła. Magnetyczne nanocząstki zostały wprowadzone do organizmu i umieszczone na komórkach nowotworowych za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Nanostruktury zostały ostatecznie poddane funkcjonalizacji za pomocą fragmentów przeciwciał (Fabs) na powierzchni w celu umożliwienia selektywnego przekazywania struktur do komórek rakowych poprzez nadekspresję receptora dla kwasu foliowego alfa (FRa). Partnerzy przeanalizowali wiele różnych nanopojemników w formie nanorurek wirusa mozaiki tytoniu, pęcherzyków biologicznych, stałych nanocząstek lipidowych lub samoorganizujących się peptydów. Celem było zabezpieczenie leku przed rozpadem enzymatycznym oraz upewnienie się, że lek jest podatny na bodźce zewnętrzne, takie jak ciepło i zmiana pH, co umożliwiłoby stymulację uwalniania leków chemioterapeutycznych. Wykorzystując raka jajników jako model, partnerzy wybrali leki aktualnie stosowane w leczeniu. Przetestowano różne nieorganiczne nanocząstki pod kątem możliwości funkcjonalizacji magnetycznej, wśród których przełomowym materiałem okazały się powleczone cząstki wirusowe z kryształkami żelaza. Podsumowując, kombinatoryczny charakter podejścia w projekcie MAGNIFYCO stanowi obietnicę skuteczniejszych wyników terapeutycznych w porównaniu do wyników osiąganych przez poszczególne metody z osobna.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania