Skip to main content

INTELLIGENT COORDINATION OF OPERATION AND EMERGENCY CONTROL OF EU AND RUSSIAN POWER GRIDS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa i Rosja połączą swoje sieci elektryczne

Ambitny plan połączenia europejskiej i rosyjskiej sieci elektrycznej może przynieść szereg korzyści, takich jak bezpieczeństwo i zrównoważoność dla obu regionów.

Energia

Europa dysponuje sprawnie działającą siecią elektryczną, jednak przerwy w dostawie energii elektrycznej nadal się zdarzają z różnych przyczyn, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka. UE rozważa połączenie swojej sieci elektrycznej z siecią rosyjską w celu stworzenia potężnej całości, która upora się z problemem przerw w dostawie energii i skoków napięcia. To jednak wymaga zaawansowanych rozwiązań w zakresie monitorowania, sterowania i ochrony tego typu systemu. W ramach finansowanego przez UE projektu ICOEUR ("Intelligent coordination of operation and emergency control of EU and Russian power grids") naukowcy postanowili stawić czoło temu wyzwaniu, zrzeszając partnerów z obu regionów. Stworzyli nowatorskie estymatory, które w rękach europejskich i rosyjskich operatorów systemów przesyłowych (TSO) mogłyby służyć do badania stanu sieci elektrycznych. W oparciu o technologię systemu szerokiego obszaru monitorowania (WAMS) i koncentrator danych centralnych, rozwiązania te zostały skutecznie przetestowane na dużą skalę. Wykazano, że system nadaje się do skutecznego mierzenia wszelkich niestabilności w wielkoskalowych systemach energetycznych spowodowanych odchyleniami napięcia i oscylacjami między areałami. Udało się to zrealizować dzięki nowym zaawansowanym algorytmom i bardziej scentralizowanemu gromadzeniu danych. Dokładniejsze spojrzenie na te działania zaprezentowano także na stronie internetowej projektu . Podsumowując, projekt dostarczył narzędzi wspomagających współpracę TSO w zakresie utrzymania indywidualnej i ogólnej stabilności systemu, w razie potrzeby aktywując lokalne systemy ochronne. Ponadto, zespół projektu opracował modele europejskiej i rosyjskiej sieci transmisji do oceny nowych narzędzi i metod przyjętych w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania sieci. Wyniki projektu rozpowszechniano za pośrednictwem czasopism, konferencji i publikacji, a także poprzez warsztaty dla zainteresowanych stron w Europie i w Rosji. Zespół projektu stworzył także plan eksploatacji w celu usprawnienia przyjęcia narzędzi ICOEUR. Kiedy to nastąpi, zarówno Europa, jak i Rosja będą dysponowały potężniejszymi i bardziej stabilnymi sieciami, które pozwolą zminimalizować czas przestoju i zoptymalizować wykorzystanie zasobów. Przyczyni się to zwiększenia poziomu zrównoważoności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego obu regionów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania