Skip to main content

Complex structural and multifunctional Parts from enhanced Wood-based Composites - eWPC

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przewodzące kompozyty drewniane do zaawansowanych technologicznie komponentów

Europejski przemysł drzewny zmaga się z coraz większą konkurencją ze strony rynków zagranicznych. Finansowany ze środków UE zespół naukowców opracował nowe przyjazne dla środowiska drewniane kompozyty do zaawansowanych technologicznie zastosowań.

Technologie przemysłowe

Drewno i włókna drewniane (celuloza) są uważane za obiecujące źródło materiałów do nowoczesnych produktów biologicznych, cieszących się coraz większym zainteresowaniem konsumentów. Ich komercyjne zastosowanie jest jednak utrudnione z pewnych względów technicznych. Mała odporność na temperaturę i wilgoć, mała wytrzymałość na uderzenia i niejednorodność wynikająca z różnic w jakości włókien to problemy, które trzeba rozwiązać. Finansowany ze środków UE zespół naukowców podjął się tego zadania w ramach projektu BIOSTRUCT ("Complex structural and multifunctional parts from enhanced wood-based composites - eWPC"). Badacze przygotowują plan działań mający na celu poprawę wzajemnego oddziaływania między włóknem i polimerem, zwiększenia przewodnictwa elektryczności oraz usprawnienia obróbki pod kątem niezawodnej i energooszczędnej produkcji wysokiej jakości wyrobów. Partnerzy projektu odnotowali sukcesy na wszystkich frontach. Gotowe są pilotażowe linie produkcyjne do wytwarzania włókien drewnianych i regenerowanych włókien celulozowych. Ze względu na coraz większy nacisk na stosowanie produktów nieopartych na ropie naftowej, opracowano nowe polimery przy pomocy biologicznego polikwasu mlekowego (PLA) otrzymanego ze źródeł naturalnych. Połączenie tych włókien i polimerów pozwoliło na wytworzenie innowacyjnych, ulepszonych kompozytów drewnianych oraz biokompozytów przewodzących i magnetycznych. Badacze zmodyfikowali lub przystosowali liczne technologie obróbki i kształtowania materiałów, aby spełnić wymagania stawiane przez nowe kompozyty i ułatwić formowanie wtryskowe, wytłaczanie i spienianie polimerów. Osiągnięcia te doprowadziły do złożenia dwóch wniosków patentowych. Nowe kompozyty oraz przyjazne dla środowiska technologie obróbki opracowane w ramach projektu BIOSTRUCT powinny dodatnio wpłynąć na europejski sektor produkcji. Powinno to zwiększyć zrównoważoność licznych produktów i sektorów oraz pomóc w podniesieniu jakości komponentów i urządzeń. Powstanie też więcej miejsc pracy w przemyśle drzewnym, szczególnie na terenach wiejskich. W nieodległej przyszłości, dzięki projektowi BIOSTRUCT możemy zyskać dostęp do nowych zaawansowanych technologicznie komponentów wykonanych z przyjaznych dla środowiska tworzyw sztucznych wzmocnionych polimerami drewnianymi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania