Skip to main content

Advanced first response respiratory protection

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona zdrowia przedstawicieli służb ratowniczych

W ramach finansowanego przez UE projektu podjęto prace nad stworzeniem nowych adsorbentów nanoporowatych, które zapewniają ochronę przed szerokim spektrum toksycznych substancji chemicznych oraz zagrożeń biologicznych. Ogólne powodzenie takiego przedsięwzięcia jest istotne dla ochrony układu oddechowego przedstawicieli służb ratowniczych, a także dla społeczeństwa.

Technologie przemysłowe

W przypadku incydentu z użyciem czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych lub jądrowych (CBRN), działania przygotowawcze mają decydujące znaczenie dla ograniczenia konsekwencji i zminimalizowania skutków. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do służb ratowniczych, które zjawiają się często na miejscu zdarzenia bez odpowiedniego sprzętu ochronnego oraz bez ostrzeżenia czy właściwego przeszkolenia. Celem uczestników projektu FRESP ("Advanced first response respiratory protection") było utworzenie sieci naukowców oraz instytucji badawczych dysponujących środkami umożliwiającymi opracowanie nieobciążającego i łatwego do założenia sprzętu ochronnego o szerokim spektrum działania. Taki sprzęt powinien być dostosowany do potrzeb służb ratowniczych, a podstawą jego działania powinien być adsorbent nanoporowaty. Mając na celu zintegrowanie dwóch podstawowych obszarów niezbędnej ochrony (przed bronią chemiczną oraz toksycznymi przemysłowymi substancjami chemicznymi) bez ograniczania skuteczności w każdym z nich, partnerzy projektu FRESP próbowali również dodać funkcje, których nie zapewniają najnowocześniejsze w tej chwili adsorbenty. Chodzi o zapewnienie ochrony przed gazami radioaktywnymi oraz zagrożeniami biologicznymi. Początkowo wysiłki skupiano na analizowaniu różnych procedur przygotowania, umożliwiających opracowanie sorbentów nanoporowatych o dużej porowatości. Następnie nacisk położono na optymalizowanie tych procedur przygotowania. Różne próby przyniosły pozytywne wyniki połączenia mikroporowatości z mezoporowatością, a także potwierdziły możliwość łączenia materiałów impregnowanych w celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony oraz niewielkiego obciążenia. Uczestnicy projektu FRESP rozpoczęli prace nad koncepcjami konstrukcyjnymi systemów osłon, aby zrealizować podstawowy cel, jakim jest uzyskanie "rozmiaru uniwersalnego", a także nad pokonywaniem różnych innych ograniczeń. Poddano także ocenie inne kwestie konstrukcyjne i pod uwagę wzięto dwie koncepcje: wykorzystanie półprzepuszczalnego kaptura ze zintegrowanym wizjerem oraz nieprzepuszczalnego kaptura z przejrzystego plastiku. Ostatecznie na podstawie skuteczności działania prototypu zostanie wybrana preferowana procedura. Przeprowadzane w ramach projektu FRESP prace zmierzające do opracowania sprzętu do ochrony układu oddechowego dla służb ratowniczych nadal muszą spełnić szereg wymogów. Mogą one jednak wywrzeć znaczący wpływ na procedury operacyjne służb ratowniczych, przynosząc ogólne korzyści zarówno ich funkcjonariuszom, jak i ofiarom incydentów CBRN.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania