Skip to main content

Smart Intelligent Aircraft Structures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obniżenie kosztów transportu lotniczego dzięki inteligentnym materiałom

Europejscy naukowcy opracowują techniki inteligentnego projektowania, które pozwolą płynnie zmieniać kształt skrzydeł samolotu. W połączeniu z technologiami umożliwiającymi wytwarzanie struktur z systemem autodetekcji i nanokompozytów taka technologia może potencjalnie skrócić czas i obniżyć koszty produkcji i operacji.

Technologie przemysłowe

Inteligentne konstrukcje mogą przynieść znaczne oszczędności dotyczące masy całkowitej samolotu, kosztów produkcji oraz eksploatacji, ale wiążą się z nimi wyzwania o charakterze praktycznym. Pokonanie tych trudności jest celem projektu SARISTU (Smart intelligent aircraft structures), finansowanego ze środków UE. Badacze chcą wykazać podczas testów, że koncepcje indywidualnego kształtowania lub morfingu umożliwiają budowę konstrukcji, które można zastosować na pełnowymiarowych skrzydłach zewnętrznych. Ponadto zespół inżynierów pracuje nad integracją złożonych sieci czujników i wykorzystaniem nanokompozytów w ważnych elementach testowych. W ostatnim roku realizacji projektu ukończono prace związane z projektowaniem na potrzeby ważnych testów demonstracyjnych skrzydeł i kadłuba. Obecnie zespół kontynuuje działania w zakresie integracji i testowania skrzydeł i kadłuba. Produkcję głównych części demonstratora rozpoczęto w trzecim roku trwania projektu SARISTU, po zakończeniu ważnych badań prowadzonych na mniejszą skalę. Technologie zmiany kształtu, zastosowane na krawędzi natarcia skrzydła, krawędzi spływu i rozpraszaczu, zostały zweryfikowane na poziomie podzespołów, a teraz zostaną zweryfikowane na poziomie zespołów. Rozpoczęto testowanie wykrywania uszkodzeń dla demonstratora kadłuba z systemem autodetekcji. Wyprodukowano części konstrukcji framugi drzwiowej, które czekają na końcowy montaż. Dzięki walidacji partnerzy projektu będą mogli zmniejszyć koszty włączenia systemów monitorowania stanu konstrukcji do łańcucha produkcji. Pozwoli to obniżyć koszty eksploatacji o nawet 1 %. W czwartym, ostatnim roku realizacji projektu SARISTU kontynuowana będzie ocena połączenia różnych rozwiązań technologicznych oraz ich ogólnego wpływu na samolot, w szczególności poprzez testy skrzydeł i kadłuba. Prace te umożliwią zmniejszenie masy samolotu, kosztów operacyjnych i hałasu, a także poprawę jego właściwości aerodynamicznych.

Słowa kluczowe

Materiały inteligentne, inteligentna konstrukcja, konstrukcja samolotu, koncepcje elementów o zmiennym kształcie, parametry aerodynamiczne, strukturalne monitorowanie zdrowia, nanokompozyty

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania