Skip to main content

Contribution of Airlines for the Reduction of Industry Nuisances and Gases

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej ekologiczne linie lotnicze

Jak podatek ekologiczny wpływa na linie lotnicze? W UE przeprowadzono badania mające na celu określenie, czy bardziej ekologiczna działalność lotnicza będzie również rentowna.

Zmiana klimatu i środowisko

Lotnictwo ma poważny wpływ na środowisko. Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska stworzyła program „Czyste niebo”, wielką inicjatywę o ambitnym celu, polegającym na zmniejszeniu emisji spalin z samolotów o 11% do roku 2025. Projekt CARING ("Contribution of airlines for the reduction of industry nuisances and gases") był częścią inicjatywy „Czyste niebo”. Złożone z dziewięciu członków konsorcjum CARING działało od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r. Naukowcy badali w ramach projektu, co robią obecnie linie lotnicze w sprawie ograniczeń dotyczących ochrony środowiska i jak będą sobie z nimi radzić w przyszłości. Zadanie konsorcjum CARING polegało na udokumentowaniu trajektorii, po których rzeczywiście latają samoloty linii lotniczych, i określeniu ich wpływu na środowisko. Konsorcjum dążyło również do zrozumienia wpływu regulacji środowiskowych na linie lotnicze i do zbudowania modelu ekonomicznego linii lotniczych i skutków środowiskowych. Aby osiągnąć te cele, w projekcie wykorzystano dane uzyskane z rejestratorów lotu dotyczące tysięcy lotów z dziewięciu rodzajów statków powietrznych. Przebadano sześć linii lotniczych, reprezentującymi następujące kategorie linii: regionalne, tanie, czarterowe i długodystansowe. W analizie wykazano różnice w trajektoriach i zilustrowano przyczyny pewnych wyborów dotyczących trajektorii. Analiza wykazała również realistyczne możliwości w zakresie udoskonalenia trajektorii i procedur operacyjnych. W ramach projektu CARING przebadano występujące na całym świecie ograniczenia związane z hałasem i zanieczyszczeniem powodowanymi przez samoloty, wskazując na ich finansowe i inne skutki dla linii lotniczych. Następnie sprawdzono setki linii lotniczych w zakresie ich stosowania się do przepisów. W wyniku tych analiz badacze CARING opracowali kilka scenariuszy badających warunki ekonomiczne. Scenariusze uwzględniały różne koszty ponoszone przez linie lotnicze i reakcje linii, a także prognozy dotyczące prawdopodobnych zmian w prawie. Badania w ramach projektu zostały wykorzystane do stworzenia globalnego modelu ekonomicznego, pokazując, jak linie lotnicze reagują na ograniczenia (w szczególności w zakresie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji). Badane okoliczności uwzględniały monopol, duopol i środowiska w pełni konkurencyjne. Modele porównano z wyżej wspomnianymi scenariuszami, co umożliwiło wykazanie, czy ograniczenia środowiskowe przyniosą korzyści danej linii lotniczej. Ogólnym wnioskiem projektu było to, że samoloty o niskiej emisji zanieczyszczeń dają liniom lotniczym przewagę konkurencyjną, a jednocześnie są korzystne dla środowiska. Dane z projektu CARING dostarczyły liniom lotniczym udokumentowane motywy biznesowe do stosowania przyjaznych dla środowiska samolotów. Model ekonomiczny ułatwi i wesprze przyjmowanie technologii ekologicznych przez linie lotnicze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania