Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja na temat roli kobiet w badaniach inżynieryjnych i technologicznych

Międzynarodowa konferencja poświęcona roli kobiet w badaniach inżynieryjnych i technologicznych odbędzie się w dniach 26-27 października w Paryżu we Francji.

Impreza jest organizowana w ramach projektu PROMOTEA (Wspieranie Kobiet Inżynierów w Badaniach Przemysłowych i Akadem...

26 Października 2007 - 26 Października 2007
Francja

Międzynarodowa konferencja poświęcona roli kobiet w badaniach inżynieryjnych i technologicznych odbędzie się w dniach 26-27 października w Paryżu we Francji.

Impreza jest organizowana w ramach projektu PROMOTEA (Wspieranie Kobiet Inżynierów w Badaniach Przemysłowych i Akademickich), finansowanego przez UE. Celem konferencji jest wymiana poglądów przez specjalistów, dotyczących kwestii płci w odniesieniu do karier naukowych w dziedzinie inżynierii i technologii.

Pięć sesji plenarnych obejmować będzie następujące tematy:
- dynamika płci w odniesieniu do karier kobiet i mężczyzn;
- różnicujący wpływ kultur organizacyjnych na kariery mężczyzn i kobiet;
- uznanie doskonałości w badaniach inżynieryjnych i technologicznych;
- identyfikacja i ocena dobrych praktyk;
- kwestie przekrojowe podejmowane w badaniach PROMETEA.

Poza tymi pięcioma sesjami zorganizowane zostanie spotkanie przy okrągłym stole z udziałem kobiet i mężczyzn zajmujących się badaniami inżynieryjnymi i technologicznymi, studentów planujących kariery badawcze, osób odpowiedzialnych za politykę badawczą oraz naukowców zajmujących się kwestiami płci i badaniami. Zaplanowano również dwie sesje tworzenia sieci.Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.prometea.info/conference2007/