Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Energooszczędne metody użytkowania komputerów i komunikacji, Besançon, Francja

W dniach 11 - 14 września 2012 r. w Besançon, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Energooszczędne metody użytkowania komputerów i komunikacji".

Komputery, systemy komunikacyjne i pozostała infrastruktura technologii informatycznych stawiają znaczące wyzwania środowiskowe z...

11 Września 2012 - 11 Września 2012
Francja

W dniach 11 - 14 września 2012 r. w Besançon, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Energooszczędne metody użytkowania komputerów i komunikacji".

Komputery, systemy komunikacyjne i pozostała infrastruktura technologii informatycznych stawiają znaczące wyzwania środowiskowe ze względu na zużywanie ogromnych ilości energii elektrycznej. Powodują zwiększanie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenie w czasie ich produkcji i utylizacji.

Aby stawiać czoła tym problemom ekologicznym i budować zrównoważone środowisko, opracowywane są nowe modele, algorytmy, metodologie, narzędzia i systemy w celu tworzenia energooszczędnych systemów technologii informacyjnej i komunikacyjnej o wysokiej wydajności energetycznej, niskiej emisji gazów cieplarnianych, z wykorzystaniem materiałów mniej szkodliwych i łatwiejszych w recyklingu.

Wydarzenie posłuży za forum dla naukowców, inżynierów i badaczy do dyskusji i wymiany nowych pomysłów, nowych wyników, informacji o pracach w toku oraz doświadczeń dotyczących wszelkich aspektów energooszczędnych metod użytkowania komputerów i sposobów komunikacji, jak również do zidentyfikowania pojawiających się zagadnień badawczych i zdefiniowania przyszłych kierunków.Więcej informacji: http://greencom.univ-fcomte.fr/index.html