Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecie, międzynarodowe sympozjum nt. bólu w krajach nadbałtyckich, Wilno, Litwa

W dniach 13 - 14 kwietnia 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się Trzecie, międzynarodowe sympozjum nt. bólu w krajach nadbałtyckich (Third International Symposium Pain in the Baltics).

Przewlekły ból jest wyzwaniem klinicznym dla praktykujących lekarzy i systemów opieki zdrow...

13 Kwietnia 2012 - 13 Kwietnia 2012
Niemcy

W dniach 13 - 14 kwietnia 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się Trzecie, międzynarodowe sympozjum nt. bólu w krajach nadbałtyckich (Third International Symposium Pain in the Baltics).

Przewlekły ból jest wyzwaniem klinicznym dla praktykujących lekarzy i systemów opieki zdrowotnej. Brak wiedzy na temat opioidów, negatywny stosunek wobec ich przepisywania oraz niedostateczne umiejętności oceny bólu składają się na poważne przeszkody w jego uśmierzaniu. Trudności wiążące się z pacjentami, jak brak komunikacji i nieuzasadnione obawy o uzależnienie, jeszcze bardziej komplikują ocenę bólu, a leczenie utrudnia przeprowadzanie takiej oceny. System opieki zdrowotnej jako taki również może przeszkadzać w uśmierzaniu bólu poprzez ograniczenia praktyczne w społeczeństwie i obawy o kontrolę organów nadzoru.

Zwrócenie uwagi na te problemy może pomóc w uruchomieniu procesu ewaluacji i doskonalenia praktyk zarządzania bólem.

Wydarzenie ma posłużyć za forum dla lekarzy, pracowników opieki społecznej, naukowców i decydentów w zakresie opieki zdrowotnej oraz specjalistów terapii bólu. Przykładowe tematy sesji:
- prewalencja bólu a oddziaływanie społeczne;
- przyszła edukacja;
- organizacja terapii bólu w systemie opieki zdrowotnej: poszukiwanie optymalnego modelu;
- opioidy: za i przeciw;
-interwencyjne techniki zarządzania bólem: aktualności i wytyczne;
- interwencje fizjologiczne w przypadku bólu;
- kiedy chirurg może pomóc w przypadku bólu?
- ból pleców: nowe informacje, aktualności i nowoczesność;
- neuromodulacja i postępy w krajach bałtyckich;
- ból nowotworowy, opieka paliatywna i pielęgniarska.Więcej informacji: http://www.balticpain2012.com/