Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

10. międzynarodowa konferencja nt. turbosprężarek doładowujących i turbodoładowania, Londyn, Wlk. Brytania

W dniach 15 - 16 maja 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się 10. międzynarodowa konferencja nt. turbosprężarek doładowujących i turbodoładowania (10th International Conference on Turbochargers and Turbocharging).

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące emisji i tren...

15 Maja 2012 - 15 Maja 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 15 - 16 maja 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się 10. międzynarodowa konferencja nt. turbosprężarek doładowujących i turbodoładowania (10th International Conference on Turbochargers and Turbocharging).

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące emisji i trendy środowiskowe w obniżaniu emisji dwutlenku węgla oraz zużycia paliwa wywierają poważny wpływ na transport (lądowy i morski) i na przemysł. W konsekwencji zmniejszanie silników spalinowych wewnętrznego spalania staje się siłą napędową rozwoju. Nowatorskie układy, w tym hybrydowe silniki elektryczne oraz układy odzyskiwania energii odpadowej ze spalin na rzecz wysokiej wydajności, reakcji, niezawodności, trwałości i zwartości, mają dostarczyć rozwiązań.

W przypadku dużych silników, ogromnym wyzwaniem jest zwiększenie wysokiej mocy właściwej przy obniżeniu poziomu emisji w przypadku paliw o zróżnicowanej jakości. Będzie to wymagać układów turbodoładowania w celu wytworzenia bardzo wysokiego ciśnienia ładowania oraz zapewnienia wydajności i elastyczności układu.

Konferencja położy nacisk na zastosowanie turbosprężarki doładowującej i innych urządzeń doładowujących w samochodach osobowych i pojazdach handlowych. Stworzy forum do dyskusji i wymiany między naukowcami a przedsiębiorcami na temat wszystkich bieżących i nowych aspektów projektowania układów turbodoładowujących, aby promować rozwiązania pomagające zmniejszyć silniki.Więcej informacji: http://events.imeche.org/EventView.aspx?EventID=1136