Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Szósty światowy kongres nt. zastosowań polifenoli, Paryż, Francja

W dniach 7 - 8 czerwca 2012 r. w Paryżu, Francja odbędzie się Szósty światowy kongres nt. zastosowań polifenoli (Sixth International Congress on Polyphenols Applications).

Polifenole są strukturalną klasą głównie naturalnych, ale także syntetycznych i półsyntetycznych, organ...

7 Czerwca 2012 - 7 Czerwca 2012
Francja
W dniach 7 - 8 czerwca 2012 r. w Paryżu, Francja odbędzie się Szósty światowy kongres nt. zastosowań polifenoli (Sixth International Congress on Polyphenols Applications).

Polifenole są strukturalną klasą głównie naturalnych, ale także syntetycznych i półsyntetycznych, organicznych substancji chemicznych, które charakteryzują się obecnością dużego zróżnicowania fenolowych jednostek strukturalnych. Liczba i parametry struktur fenoli podkreślają wyjątkowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne klasy polifenoli.

Polifenole to liczne pierwiastki śladowe występujące w diecie człowieka. Pojawiają się dowody na ich rolę w profilaktyce chorób zwyrodnieniowych, takich jak nowotwory czy choroby sercowo-naczyniowe. Efekty zdrowotne są uzależnione od spożywanej ilości i biodostępności polifenoli. Pobierane są z szerokiego zakresu pokarmów roślinnych, stąd też rola suplementów diety jako metody czerpania tych korzyści zdrowotnych stanowi przedmiot ożywionej dyskusji.

Kongres położy nacisk na ostatnie postępy w dziedzinie polifenoli. Zgromadzi ekspertów ze środowiska akademickiego i przemysłowego, aby omówić najnowsze postępy naukowe w branży i ich zastosowanie. Poruszane będą takie tematy jak:
- polifenole a zdrowie: najnowsze postępy i zastosowania kliniczne;
- polifenole i waloryzacja odpadów przetwórstwa owoców i warzyw;
- specjalna platforma przemysłowa i sesja sieciująca.Więcej informacji: http://www.polyphenols-site.com/