Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. pokładowej kompresji danych z ładunku użytecznego", Barcelona, Hiszpania

W dniach 29 - 31 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się "Warsztaty nt. pokładowej kompresji danych z ładunku użytecznego" (Onboard payload data compression workshop).

Główny problem dotyczący systemów teledetekcji polega na ograniczonej dostępności szeroki...

29 Października 2012 - 29 Października 2012
Hiszpania

W dniach 29 - 31 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się "Warsztaty nt. pokładowej kompresji danych z ładunku użytecznego" (Onboard payload data compression workshop).

Główny problem dotyczący systemów teledetekcji polega na ograniczonej dostępności szerokiego pasma i zasobów niezbędnych do pobierania, przetwarzania i transmisji obrazów. Wraz z postępującym wzrostem rozdzielczości przestrzennej, widmowej i radiometrycznej czujników optycznych i radarowych, rośnie ilość gromadzonych danych. Z tego powodu potrzebne są silne algorytmy kompresji, aby dostosować się do dostępnych zasobów transmisyjnych.

EUCLID, nowa "wizja kosmiczna" Europejskiej Agencji Kosmicznej, poświęcona poznawaniu charakteru ciemnej energii i ciemnej materii, staje w obliczu wyzwania polegającego na transmisji olbrzymich ilości danych za pośrednictwem ograniczonego łącza między satelitą a stacją naziemną. Celem misji jest zbadanie powiązania między odległością a przesunięciem ku czerwieni oraz ewolucji struktur kosmicznych. Wiąże się to ze znaczącymi wysiłkami technologicznymi i projektowymi, gdyż olbrzymie ilości danych będą generowane i wysyłane na Ziemię w krótkim czasie. Dzięki pokładowej kompresji danych możliwa będzie transmisja wszystkich danych, bez jakichkolwiek ograniczeń, optymalizując zwrot z inwestycji, jaki przyniesie misja nauce.

Wydarzenie zgromadzi profesjonalistów z branży, aby podzielić się najnowszymi pomysłami i osiągnięciami oraz otworzyć drogę ku przyszłym innowacjom technologicznym.Więcej informacji: http://www.congrexprojects.com/12c17