Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. krzemu w technologii izolacyjnej, Gothenburg, Szwecja

W dniach od 19 do 21 stycznia 2009 w Gothenburgu, w Szwecji, odbędą się piąte warsztaty pt. "Sieć tematyczna krzem w technologii izolacyjnej, urządzeniach i obwodach" (EUROSOI 2009).

Wydarzenie posłużyć ma za międzynarodowe forum kontaktów i wymiany między grupami naukowców ...

19 Stycznia 2009 - 19 Stycznia 2009
Szwecja

W dniach od 19 do 21 stycznia 2009 w Gothenburgu, w Szwecji, odbędą się piąte warsztaty pt. "Sieć tematyczna krzem w technologii izolacyjnej, urządzeniach i obwodach" (EUROSOI 2009).

Wydarzenie posłużyć ma za międzynarodowe forum kontaktów i wymiany między grupami naukowców i partnerów przemysłowych zaangażowanych w działania pt. "Krzem na izolatorze" (SOI) na całym świecie.

Warsztaty EUROSOI 2009 odbędą się na Politechnice Chalmers i obejmą prezentacje plakatowe i zwykłe, wykłady plenarne, seminaria i nieformalne dyskusje otwarte.

Program obejmuje ostatnie postępy w technologiach SOI, które mogą zainteresować materiałoznawców i konstruktorów oraz inżynierów specjalizujących się w procesach, obwodach i zastosowaniach użytkowych. Zazwyczaj tematy obejmują:
- podsumowanie nt. zaawansowanych płytek SOI;
- ocenę materiałów, właściwości cienkowarstwowych i przykrytych tlenków, wad i naprężeń oraz jakości interfejsowej;
- tranzystory polowe SOI o strukturze metal-tlenek-półprzewodnik (MOSFET): charakterystyka, modelowanie i symulacja typowych mechanizmów, ekstrakcja parametrów, kwestie niezawodności;
- wysokowydajne uzupełniające metal-tlenek-półprzewodniki (CMOS) i urządzenia dwubiegunowe: obwody o niskiej mocy/napięciu i częstotliwości radiowej (RF), pamięci, czujniki i układy mikroelektromechaniczne (MEMS);
- urządzenia innowacyjne: bramki wielokrotne, tranzystory tunelowe.

Wydarzenie jest w części finansowane ze środków unijnych Sieci Doskonałości NANOSIL.Więcej informacji:
http://chalmers2009.eurosoi.org/