Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Drugie warsztaty projektu BEMOSA nt. równowagi między zarządzaniem, kadrami i technologią, Bruksela, Belgia

Dnia 15 maja 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się Drugie warsztaty projektu BEMOSA nt. równowagi między zarządzaniem, kadrami i technologią (Second BEMOSA Project Workshop on Balancing Management, Employees and Technology).

Finansowany ze środków unijnych projekt BEMOSA (M...

12 Czerwca 2012 - 12 Czerwca 2012
Belgia

Dnia 15 maja 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się Drugie warsztaty projektu BEMOSA nt. równowagi między zarządzaniem, kadrami i technologią (Second BEMOSA Project Workshop on Balancing Management, Employees and Technology).

Finansowany ze środków unijnych projekt BEMOSA (Modelowanie behawioralne na rzecz bezpieczeństwa na lotniskach) organizuje warsztaty na temat poprawy bezpieczeństwa na lotniskach. Drugie już warsztaty poświęcone będą stosowaniu zasad sieciowania społecznego do zapewniania bezpieczeństwa na lotnisku, do pracy służb bezpieczeństwa na lotnisku w ogóle oraz do fałszywych alarmów i relacji kierownik-pracownik w szczególe.

Główny zespół naukowy BEMOSA będzie analizować odkrycia dokonane w ramach projektu, z naciskiem na decyzje grupowe, nieformalne sieci społeczne oraz odstępstwa od zasad i procedur. Naukowcy nakreślą również kontekst zastosowanej metodologii badań, w tym skalowalność i przenoszalność.

Zaprezentowane zostaną również unikalne modele zachowań, opracowane w ramach projektu BEMOSA. W przyszłości posłużą one za podstawę do opracowania nowego programu szkoleniowego dla pracowników lotnisk.Więcej informacji:
http://www.bemosa.eu/news/item/49-invitation-for-a-structured-series-of-workshops-on-airport-security