Skip to main content
European Commission logo print header

Transition towards environment-friendly consumer products by co-creation of an oxidoreductase foundry

Opis projektu

Odlewnia oksydoreduktazy w fazie budowy

Łagodzenie skutków zmiany klimatu wymaga od nas pilnego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań. Ekologiczne produkty konsumenckie są dużym i ważnym krokiem w tym kierunku. Zespół finansowanego ze środków UE projektu OXIPRO przyjrzy się oksydoreduktazom – obiecującemu, choć mało popularnemu rozwiązaniu o zrównoważonym charakterze. Oksydoreduktazy są uniwersalną klasą enzymów o szerokim zastosowaniu – można je wykorzystać w celu zwiększenia wartości odpadów, do zastępowania szkodliwych utleniaczy, a także do poprawy wyglądu, jakości i wytrzymałości produktów konsumenckich. Badacze z projektu OXIPRO będą współuczestniczyli w opracowaniu odlewni oksydoreduktaz, która ma umożliwić skuteczne przejście na produkcję bardziej ekologicznych detergentów, tekstyliów, nutraceutyków i kosmetyków. W ramach projektu powstaną innowacyjne generyczne platformy technologiczne oparte na inteligentnych rozwiązaniach i technologiach wykorzystujących enzymy, które przyczynią się do skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie rozwiązań OXIPRO na rynek.

Cel

OXIPRO will contribute to the transition towards greener detergents, textiles, cosmetics and nutraceuticals by co-creating and co-developing an efficient oxidoreductase foundry under an interdisciplinary and systemic innovation approach, integrating high-performance computing and cutting-edge biotechnology. Oxidoreductases offer promising, yet underexploited solutions for enhancing sustainability in consumer products. Oxidoreductases are able to replace strong toxic and harmful oxidizers, create novel functionalities in substrates, transform waste to valuable products, and improve quality, appearance and durability of consumer products. In OXIPRO, a collaborative ecosystem and RRI framework will be created to guide the development of novel environmental-friendly oxidoreductase-based solutions in an oxidoreductase foundry: 1) Hygienization in liquid detergents to sustain low energy washing processes. 2) Develop a circular cotton-textile biobleaching process for reduction of energy, water and chemical consumption. 3) Improve the sensory quality of fish protein hydrolysates to facilitate new sustainable value chains and improve by-product utilization for clinical nutrition. 4) Replace polluting ingredients with natural polymers for sunscreen products with additional skin health promoting effects. OXIPRO will develop novel generic technology platforms: enzyme intelligence (in silico bioprospecting and evolution, machine learning) and enzyme technologies (microfluidic reactors, co-factor dependences, bio-degradable immobilization), which will enable a faster time-to-market of the OXIPRO developments. These platforms can be replicated to other enzyme families and industrial sectors. Taken together, OXIPRO’s interdisciplinary approach will contribute to broadening the application of enzymes in greener consumer products and to the overall sustainability and competitiveness of the European bio-based economy.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FNR-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FNR-2020-2

Koordynator

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
Wkład UE netto
€ 1 575 156,25
Adres
Nygardsgaten 112
5838 Bergen
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Vestlandet Vestland
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (15)