European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Climate Resilient Orphan croPs for increased DIVersity in Agriculture

Opis projektu

Mniej popularne uprawy wzmocnią agrobioróżnorodność

Agrobioróżnorodność ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonych systemów rolnych i jest ważnym narzędziem ekologicznej intensyfikacji, które optymalizuje zarządzanie funkcjami ekologicznymi przyrody i różnorodnością biologiczną. Celem finansowanego przez UE projektu CROPDIVA jest wzmocnienie agrobioróżnorodności na różnych poziomach oraz różnych obszarach geograficznych i społeczno-gospodarczych. Realizowane działania obejmują promowanie upraw mniej popularnych roślin, takich jak owies, jęczmień bezłuskowy, pszenżyto, gryka, bób i łubin, utworzenie łańcuchów wartości dla niektórych z nich, a także zbadanie społeczno-gospodarczego wpływu wyników projektu. Owocem projektu CROPDIVA będą innowacyjne rozwiązania dla całego łańcucha spożywczego i niespożywczego, które umożliwią zarządzanie bioróżnorodnością na wszystkich poziomach, w tym dywersyfikację wykorzystania zasobów genetycznych, systemów produkcji roślinnej, nowych produktów spożywczych i niespożywczych oraz możliwości rynkowych, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań producentów i konsumentów.

Cel

Agrobiodiversity is a vital subset of biodiversity and is the result of the interaction between the environment, genetic resources and management systems used by culturally diverse people. It is a crucial prerequisite for ecologically and economically sustainable agricultural systems and is an important tool for ecological intensification. The aim of CROPDIVA is to reinforce agrobiodiversity on different levels and along distinct geographic and socio-economic areas. The activities of CROPDIVA are clustered around five connected research work packages and three pillars, each with a set of specific objectives: i) promotion of six key underutilised arable crops: oats, hull-less barley, triticale, buckwheat, faba bean and lupin; ii) creation of value chains for selected underutilised crops ; and iii) study of the socio-economic impact of project results. The concept of CROPDIVA is an innovative challenge driven approach based on the promotion of underutilised crops in sustainable cropping systems and new regional value chains. Project activities will focus on the following major challenges: improved resilience of cropping systems, alignment of the economic and social needs of farmers with ecological goals as well as marketing of new food/non-food products meeting consumer demands. The results gathered in CROPDIVA will not be descriptive, but will be used for innovative solutions along the entire food and non-food chain to enable biodiversity management on all levels, including diversifying the use of genetic resources, crop production systems, new food/non-food products, market opportunities while satisfying producers and investigated consumer requirements.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SFS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SFS-2020-2

Koordynator

UNIVERSITEIT GENT
Wkład UE netto
€ 897 170,00
Adres
SINT PIETERSNIEUWSTRAAT 25
9000 Gent
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Oost-Vlaanderen Arr. Gent
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 897 170,00

Uczestnicy (26)