European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Marine Ecosystems, Animal Resources and Human Strategies in Ancient Mediterranean: Integrated Studies on Natural and Societal Resilience

Opis projektu

Spojrzenie w przeszłość basenu Morza Śródziemnego pozwoli nam lepiej poznać odporność współczesnych ekosystemów morskich

Historyczna ekologia morska przyczyniła się do lepszego zrozumienia stanu ekosystemów wodnych w przeszłości, a także pomogła w opracowaniu nowych strategii pozwalających na powstrzymanie ich postępującego niszczenia. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu MERMAID zamierza odkryć, w jaki sposób zdarzenia środowiskowe oraz eksploatacja ekosystemów przez ludzi wpłynęły na zasoby morskie basenu Morza Śródziemnego w przeszłości, a także jak starożytne społeczeństwa przystosowały się do zmian w ekosystemach. W ramach projektu powstanie wyjątkowe zestawienie danych dotyczących archeologii i rybołówstwa (M-ARCHIVES), obejmujące kilka tysiącleci, które pozwoli na znaczące poszerzenie dotychczas znanego horyzontu czasowego i na powrót do pierwotnych, niezaburzonych środowisk morskich. Badacze zajmą się również oceną zakresu starożytnych strategii połowów i spróbują znaleźć w historii pierwsze informacje o wpływie rybołówstwa na środowisko. Wyniki zrealizowanych badań będą cenne z punktu widzenia opracowań historycznych, a także strategii gospodarki morskiej.

Cel

Facing today’s radical deterioration of marine ecosystems, marine historical ecology has a pivotal role in measuring the impacts of past environmental and human pressures on marine biodiversity, with the aim of understanding the resilience of socio-ecosystems and proposing a sustainable management of marine resources. Recent studies confirm that human groups begun “fishing down the food web” earlier than previously believed. The Mediterranean, this palimpsest landscape, offers a unique archive of undisrupted sea-harvesting activities and a precious palaeoenvironmental indicator, i.e. the remains of marine organisms from archaeological excavations. Although independent studies have increased our knowledge of how Mediterranean resources were exploited, MERMAID proposes an integrated long-term study to understand: a) how marine resources have been influenced by environmental/human pressures, b) when human impact can first be identified, and c) the ways ancient societies depended on these resources and adapted exploitation strategies. MERMAID will first produce an unprecedented archaeofisheries synthesis (M-ARCHIVES Database) of every available dataset, covering several millennia from the Palaeolithic to the Roman era and Mediterranean biogeographical subdivisions. An unconventional combination of approaches (zooarchaeology, marine biology, isotope analysis, fisheries science, ecological modelling, statistics, input of anthropological, geomorphological and palaeoclimatological data) will then be applied on a critical sample from major spatiotemporal contexts (9,000 specimens from 154 sites) at a multi-scale resolution never envisioned before. The results will be key to reconstruct marine ecosystem states (baselines) through time, provide robust evidence of shifting baselines, and assess the nature and degree of human adaptations to shifting ecosystems. The project aspires to make archaeological data exploitable within historical syntheses and marine management studies.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 1 915 462,25
Adres
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 974 161,00

Beneficjenci (2)