Skip to main content
European Commission logo print header

Novel Strategy to cope with Multidrug Resistant Pathogens

Opis projektu

Szukanie nowych metod leczenia zakażenia bakterią Acinetobacter baumannii

Acinetobacter baumannii (A. baumannii) to oportunistyczny patogen bakteryjny biorący udział w zakażeniach szpitalnych skutkujących zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowych oraz zakażeniem krwiobiegu i ran. Niedawny wzrost zapadalności w połączeniu z dramatycznym wzrostem liczby przypadków powiązanych ze szczepami wielolekoopornymi sprawił, że naukowcy poświęcili szczególną uwagę temu śmiertelnie groźnemu patogenowi. Badacze z finansowanego ze środków UE projektu AgainstResistance proponują znalezienie nowych celów przeciwdrobnoustrojowych w celu leczenia A. baumannii, stosując do tego systemy powiązane z hemem, które pomogą bakteriom wykorzystywać żelazo, przyczyniając się tym samym do zwiększenia przeżywalności patogenu. Bioinformatyka posłuży naukowcom do zbadania genów A. baumannii powiązanych z metabolizmem hemu. Rolę tych genów można będzie ocenić dzięki zastosowaniu mikrobiologii i biochemii. Badacze przetestują też ich udział w zakażeniu, oceniając interakcję pomiędzy gospodarzem a patogenem.

Cel

The World Health Organization recently added Acinetobacter baumannii at the top of the priority list of emerging and critical pathogens, against which the number of effective antibiotics is alarmingly low. I propose to find novel antimicrobial targets for A. baumannii by discovering haem related systems that contribute to its survival. Bioinformatics will be used as a powerful tool to explore A. baumannii haem metabolism-related genes. The role of these genes will be tested through microbiology and biochemistry approaches, and their contribution to virulence will be analysed in host-pathogen interaction assays. This multidisciplinary research programme will boost my scientific skills and act as a pipeline to launch my career as an independent researcher. Furthermore, this proposal has the added value of including a custom-made training programme on leadership, management, dissemination and outreach activities. Hence, “AgainstResistance” will be the ideal framework to enhance my competences, maturity and independence as a competitive researcher, and crucial to boost my career prospects as a future group leader in the field of antimicrobial resistance, which is one of the critical current and future health challenges. The proposal will make a real difference in European excellence and competitiveness by materialising its leadership and expertise in multidrug resistance of human pathogens.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WF-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WF-02-2019

Koordynator

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Wkład UE netto
€ 147 815,04
Adres
Campus de campolide
1099 085 Lisboa
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00