European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Design and validation of Ultra-Reprogrammable sOCs

Opis projektu

Zmniejszone chipy komputerowe w technologii 7 nm do zastosowań kosmicznych

W ramach finansowanego przez UE projektu DUROC planuje się zaprojektowanie innowacyjnych, programowalnych urządzeń typu „system-on-chip” (SoC) do zastosowań kosmicznych. Nowe urządzenia SoC będą bazować na procesorach ARM Cortex A73. Układy scalone zostaną wykonane z wykorzystaniem tranzystorów z efektem polowym (FinFET) wykonanych w technologii 7 nm i zostaną sprawdzone w demonstratorze utwardzanym promieniowaniem. Projekt dostarczy wszelkich niezbędnych informacji technicznych potrzebnych Europie do opracowywania elementów wykonanych w technologii 7 nm FinFET, takich jak programowalne w urządzeniu macierze bramek SoC i układy scalone do konkretnych zastosowań. Ostatnie ze wspomnianych rozwiązań jest najbardziej zaawansowanym węzłem technologicznym CMOS do rozwiązań kosmicznych.

Cel

The DUROC project sets clear and measurable main objectives to reach a TRL 4 from TRL 2 as follows in 2 years:
• Specifiy and design the next generation of ultra-programmable SoC (ULTRA7) taking benefit of leasson learnt from DAHLIA project (TRL 2)
• Introduce the ARM 73 processor for very high performance processing specificly designed for advanced process node
• Validate the SoC on a rad-hard demonstrator in 7nm FinFET technology from TSMC (TRL 4)
• Validate reliability and radiation hardening performance of 7nm FinFET (TRL 4)
• Propose a strategy and development plan up to flight model for the next ultra-reprogrammable SoC (ULTRA7)
• Define the right approach for future SiP use in space applications
At the end of the project, Europe will have all required technical information to be in a position to develop multiple components (SoC FPGA, ASIC etc) on 7nm FinFET which will be the most advanced process node for space. DUROC will bring Europe to an unprecedent leadership position in VLSI electronic for space.
DUROC will be the first critial step to develop the next generation of ultra-reprogrammable SoC after NG-ULTRA. The ULTRA 7 will target the following objectives:
• MPSoC ARM A73 64-bit processor scalability combining ARM R52 real-time control
• More than 35 000 DMIPS (Millions Instructions per Second)
• Radiation hardening reliability meeting space payload and platform applications requirements

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SPACE-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SPACE-2020

Koordynator

NANOXPLORE
Wkład UE netto
€ 2 149 440,71
Adres
1 avenue de la Cristallerie
92310 Sevres
Francja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 2 149 440,71

Uczestnicy (6)