CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A PROOF-OF-CONCEPT FOR THE IMPLEMENTATION OF A EUROPEAN COPERNICUS COASTAL FLOOD AWARENESS SYSTEM

Opis projektu

Potwierdzenie wykonalności europejskiego systemu informacji o zagrożeniach powodziowych na obszarach przybrzeżnych

W kontekście zmiany klimatu i podnoszącego się poziomu mórz, a także w związku z coraz większą presją wywieraną na strefy przybrzeżne przewiduje się wzrost liczby i nasilenie się skutków zagrożeń klimatycznych spowodowanych warunkami pogodowymi. Rozwój produktów i narzędzi lepiej wykorzystujących dane z obserwacji Ziemi może pomóc nam przygotować się na sytuacje kryzysowe związane z pogodą i na nie reagować. Finansowany przez UE projekt ECFAS ma na celu potwierdzenie technicznej i operacyjnej wykonalności europejskiego systemu informacji o zagrożeniach powodziowych na obszarach przybrzeżnych. W jego ramach powstanie potwierdzenie słuszności koncepcji, które przyczyni się do opracowania w pełni zintegrowanej usługi monitorowania cyklu ryzyka dla obszarów przybrzeżnych (fazy gotowości, reagowania i odbudowy). Ponadto badacze stworzą nowe produkty i narzędzia oraz włączą do nich informacje dostępne obecnie w ramach podstawowych usług programu Copernicus w celu usprawnienia usługi zarządzania kryzysowego Copernicus.

Cel

The increasing number of tools and algorithms able to process and extract qualitative and quantitative information from Earth Observation products has an enormous potential to support the evaluation of weather-induced climate risks. The ECFAS project will contribute to the evolution of the Copernicus Emergency Management Service by demonstrating the technical and operational feasibility of a European Coastal Flood Awareness System. ECFAS will provide a proof-of-concept that will complement and broaden the currently available panoply of core service information. ECFAS will evaluate coastal flood risk contributing to a fully integrated risk cycle monitoring service. ECFAS will implement an awareness system for coastal areas (preparedness phase) and impact assessment products (response phase), fundamental for effective recovery and prevention actions. Following the principles of subsidiarity and proportionality, the avoidance of duplication, and the facilitation of user uptake, ECFAS will capitalise from the product portfolio of CEMS, CMEMS and CLMS, publicly available datasets and information derived from relevant EU projects. Marine forcing forecasts will be improved through the integration of available models in order to reduce uncertainties and provide reliable coastal flood maps. Hazard and impact assessments will be carried out taking into account the existing CEMS framework and adding the impact on low-lying areas, that represents a set of added value mapping products. The technical operational feasibility of the products will be demonstrated through a performance assessment of the service in selected test cases for past-events, as well as in forecasting mode. The integration of data from different sources will require increased computer resources, supporting the concept of using DIAS as core processing service. The availability and accessibility of generated data and derived products will stimulate their exploitation by users of the Emergency Service and beyond

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SPACE-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SPACE-2020

Koordynator

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI ( I.U.S.S.) DI PAVIA
Wkład UE netto
€ 228 000,00
Adres
PIAZZA DELLA VITTORIA 15 PALAZZO DEL BROLETTO
27100 Pavia
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Pavia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 228 000,00

Uczestnicy (7)