Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AI-POWERED GROUND SEGMENT CONTROL FOR FLEXIBLE PAYLOADS

Opis projektu

Inteligentne narzędzie dla satelitów

Nowa generacja w pełni elastycznych ładunków satelitarnych podbija rynek związany z segmentem przestrzeni kosmicznej. Aby móc kontrolować zarówno elastyczne ładunki, jak i ich konfigurowalne tradycyjne odpowiedniki, zespół finansowanego przez UE projektu ATRIA zbuduje uniwersalne, inteligentne narzędzie o nazwie AI-PCS. Dzięki wyposażeniu w technologię sztucznej inteligencji narzędzie to będzie mogło w sposób autonomiczny wybierać optymalną konfigurację dostępnych zasobów satelitarnych, dostosowując ją do wymagań w ramach usług na żądanie. Trzonem cyfrowych ładunków będzie transparentny procesor cyfrowy (ang. digital transparent processor), zapewniający im nowe możliwości w zakresie najnowszych paradygmatów rewolucyjnej sieci 5G, których nie dałoby się osiągnąć w przypadku tradycyjnych ładunków analogowych. Wśród tych nowych możliwości należy wymienić adaptacyjną przepustowość i alokację mocy oraz elastyczność pod względem łączności i pokrycia.

Cel

A new generation of completely flexible satellites in terms of mission definition is currently appearing in the space segment as a response to the 5G revolution, resulting in an unprecedented integration of the satellite services with the terrestrial deployments. In this context, the Digital Transparent Processor (DTP) is aimed to constitute the core of these digital payload, providing them with new capabilities unthinkable to achieve with the traditional analogue ones, such as adaptive bandwidth (BW) and power allocation, or flexibility in the connectivity and coverage.
As a consequence, the flexibility offered by these kind of satellites leads to the increased complexity in their management. Then, the optimum reconfiguration of these complex payloads to fulfil the users requirements is no longer an achievable task for a payload engineer due to the real-time constraints and the number of possibilities. To solve this, these satellites require new and intelligent tools capable of optimally allocating the satellite resources, while monitoring the interferences in such a dynamic scenario.
In this point, Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) algorithms appear to substitute the operator decisions and manual operations while configuring the payloads. In atria project, these algorithms will compose an AI/ML module in a Payload optimization Control System (AI-PCS). The algorithms are to be trained with both real data sets of former manual operations and synthetic data. Also, the algorithms will receive information from external services to provide them with inputs regarding meteorology, traffic, availability, etc. in order to achieve the optimum decisions.
AI-PCS is to be validated using both a flexible payload emulator and real satellite environments. AI-PCS is aimed to be a generic tool, transparent to the payload, providing the satcom operators with added value and turning it into a cost-effective solution for the future of the ground segment.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SPACE-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SPACE-2020

Koordynator

GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA
Wkład UE netto
€ 776 523,75
Adres
CALLE ISAAC NEWTON PARQUE TECNOLOGICO DE MADRID
28760 Tres Cantos
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 776 523,75

Uczestnicy (7)