Skip to main content
European Commission logo print header

Accelerating Digital Innovation in Schools through Regional Innovation Hubs and a Whole-School Mentoring Model

Opis projektu

Wspieranie innowacji cyfrowych w szkołach

Innowacje cyfrowe odgrywają kluczową rolę w edukacji, wspierając młode pokolenia w procesie wchodzenia w nową erę cyfrową. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu iHub4Schools chce zaproponować wdrożenie mechanizmów przyspieszających wdrażanie cyfrowych innowacji w szkołach. W ramach projektu wsparcie otrzyma co najmniej 75 szkół w Europie i przeszło 600 nauczycieli, na których oprą się regionalne centra innowacji tworzone z wykorzystaniem zróżnicowanych mechanizmów. Mechanizmy te skupią się na współpracy pomiędzy nauczycielami i szkołami dysponującymi bardziej rozwiniętymi umiejętnościami i możliwościami cyfrowymi z jednostkami mającymi mniejsze możliwości w tym zakresie, a także na opracowaniu modelu mentoringu dla szkół, możliwego do dostosowania pod kątem miejsca, metodologii i technologii. Zespół projektu iHub4Schools skoncentruje się na szczeblach wewnątrzszkolnym i międzyszkolnym, włączając innowacyjne metody oceny oraz zestaw narzędzi Learning Analytics Toolbox w roli trwałej metody monitorowania wyników.

Cel

iHub4Schools will propose mechanisms to accelerate whole-school digital innovation in and across schools through establishment of Regional Innovation Hubs. Our aim is to support a minimum of 75 European schools and 600 teachers to implement project approaches by establishing regional innovation hubs as sites of establishing and multiplying school-to-school mentoring structures.
This will be achieved, firstly, through different support mechanisms that will focus on supporting the collaboration between digitally advanced and less advanced teachers and schools through a variety of peer learning approaches and engagement structures. Secondly, iHub4Schools will develop a whole-school mentoring model that is locally, methodologically and technologically adaptable. It embraces both inter- and intra-school levels, and integrates a continuous monitoring methodology by including novel evaluation approaches and the Learning Analytics Toolbox.
Regional Innovation Hubs will be established in 5 European countries and the mentoring model will be piloted with 600 teachers in 75 schools. Long-term sustainability will be ensured by a systematic stakeholder engagement strategy that will integrate initiatives and partners on a local level, such as local municipalities, school boards, teacher associations and network, for these activities to be carried out on the long term. Regional impact will be sustained by the upskilling of the teachers to implement technologies meaningfully to teaching and school heads to scale and sustain the innovation in and across the schools.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020

Koordynator

TALLINN UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 150 500,00
Adres
Narva road 25
10120 Tallinn
Estonia

Zobacz na mapie

Region
Eesti Eesti Põhja-Eesti
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (8)