Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Robust Automation and Point of Care IDentification of COVID

Opis projektu

Kompleksowa strategia dla dokładnej diagnozy COVID-19 i innych chorób układu oddechowego

COVID-19, choroba zakaźna spowodowana przez niedawno odkryty koronawirus, rozprzestrzeniła się do ponad 200 krajów na świecie. Wykrycie i odróżnienie Sars-CoV-2 od SARS-CoV, odkrytego w listopadzie 2002 roku, oraz 30 innych powszechnych bakterii i wirusów atakujących układ oddechowy, jest bardzo ważne. Brak rozróżnienia różnych patogenów może prowadzić do niepotrzebnego użycia środków przeciwdrobnoustrojowych, zakażenia krzyżowego błędnie pogrupowanych pacjentów oraz dalszego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Celem finansowanego ze środków UE projektu RAPID-COVID jest opracowanie prototypu techniki, która pozwoli równocześnie wykryć i rozróżnić SARS-CoV-2 i 30 innych powszechnych bakterii i wirusów atakujących układ oddechowy. W ten sposób będzie możliwa dokładna, niedroga i kompleksowa diagnoza podczas obecnej pandemii oraz usprawniona integracja z przyszłymi rutynowymi diagnozami chorób układu oddechowego.

Cel

As of 30th March 2020, the COVID-19 outbreak had caused over 735,000 infections globally, claiming more than 35,000 lives. By the end of July 2020 these numbers have increased globally to more than 17 millions infections and more than 660,000 lives have been lost due to the disease. Rapid and definitive diagnosis of the specific SARS-CoV-2 is essential, while identifying other common viral and bacterial pathogens is beneficial in the management of treatment and in timely isolation of infected patients with overlapping clinical symptoms.

A recent study has shown that 5.8% of SARS-CoV-2 infected and 18.4% of non-SARS-CoV-2-infected patients had other concurrent pathogen infections. Failure to distinguish different pathogens may lead to unnecessary antimicrobial use, cross-infection of mis-grouped patients and further spreading of the infection. Therefore, in response to the current outbreak, singleplex testing is not optimal, especially considering the virus may become permanently and globally endemic.

Simple, sensitive and multiplex detection of all respiratory pathogens is technically challenging. In response to the need for faster and better detection of multiple respiratory pathogens, GeneFirst has developed a prototype using its innovative proprietary technology - MPA (Multiplex Probe Amplification) - to simultaneously detect and differentiate SARS-CoV-2 as well as 30 other common respiratory bacteria and viruses.

This assay will allow for accurate, cost-effective and comprehensive diagnoses during the current outbreak as well as future routine diagnosis. In this project, the consortium aims to analytically and clinically validate (CE-mark) this assay on two automated platforms for Point-of-Care and core pathology testing. This strategy provides maximum flexibility in screening and triage, allowing better and faster care, alleviating pressures on healthcare systems and improving patient recovery rates. GeneFirst aim to commercialise the assay for £8.50 (€9.00) per test.

Koordynator

GENEFIRST LIMITED
Wkład UE netto
€ 1 005 687,50
Adres
BUILDING E5 CULHAM SCIENCE CENTRE
OX14 3DB Abingdon
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
South East (England) Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Oxfordshire
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 005 687,50

Uczestnicy (4)