Skip to main content
European Commission logo print header

Addressing challenges toward the deployment of higher automation

Opis projektu

Udoskonalanie technologii inteligentnych pojazdów

Zespół finansowanego ze środków UE projektu Hi-Drive zamierza pchnąć branżę pojazdów autonomicznych w stronę automatyzacji wysokiego poziomu. Aby zrealizować swój cel, którym jest skuteczna i wiarygodna automatyzacja jazdy, zespół projektu zamierza wypróbować technologie inteligentnych pojazdów w warunkach i scenariuszach, których nie stosowano nigdy na szerszą skalę podczas testowania i demonstracji takich rozwiązań w ruchu drogowym w Europie i innych częściach świata. Projekt Hi-Drive ma zapewnić rozwiązania dla szeregu kluczowych problemów, które obecnie hamują rozwój automatyzacji pojazdów. Ambicją zespołu projektu jest znacznie rozszerzenie obecnej domeny projektowania operacyjnego, która przewiduje częste interwencje kierującego pojazdem człowieka. By osiągnąć powyższe cele, w ramach projektu Hi-Drive powstanie konsorcjum skupiające 41 europejskich partnerów, którzy zajmą się kwestiami najważniejszymi z punktu widzenia użytkowników, systemu transportu oraz zwiększenia korzyści społecznych. Prace nad projektem obejmują działania informacyjne dotyczące innowacji biznesowych i standaryzacji.

Cel

Hi-Drive addresses a number of key challenges which are currently hindering the progress of developments in vehicle automation. The key aim of the project is to focus on testing and demonstrating automated driving, by improving intelligent vehicle technologies, to cover a large set of traffic environments, not currently achievable.

Hi-Drive enables testing of a variety of functionalities, from motorway chauffeur to urban chauffeur, explored in diverse scenarios with heterogeneous driving cultures across Europe. In particular, the Hi-Drive trials will consider European TEN-T corridors and urban nodes in large and medium cities, with a specific attention to demanding, error-prone, conditions.

The project’s ambition is to considerably extend the operational design domain (ODD) from the present situation, which frequently demands interventions from the human driver. Therefore, the project concept builds on reaching a widespread and continuous ODD, where automation can operate for longer periods and interoperability is assured across borders and brands. The project also investigates what factors influence user behavior and acceptance, as well as understanding the needs of other road users interacting with these vehicles. The removal of fragmentation in the ODD is expected to give rise to a gradual transition from a conditional operation towards higher levels of automated driving.

With these aims, Hi-Drive associates a consortium of 41 European partners with a wide range of interests and capabilities covering the main impact areas which affect users, and the transport system, and enhance societal benefits. The project intends to contribute towards market deployment of automated systems by 2030. All this cannot be achieved by testing only. Accordingly, the work includes outreach activities on business innovation and standardization, plus extended networking with the interested stakeholders, coordinating parallel activities in Europe and overseas.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-DT-ART-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-DT-ART-2020

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Wkład UE netto
€ 1 920 021,69
Adres
Berliner ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Niedersachsen Braunschweig Wolfsburg, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 822 866,49

Uczestnicy (54)