Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

STORAGE OF HYDROGEN: ALTERNATIVE PRESSURE ENCLOSURE DEVELOPMENT

Opis projektu

Innowacyjny zbiornik paliwa wodorowego elektryzuje rynek pojazdów elektrycznych

Transport jest jednym z głównych sektorów przyczyniających się do emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatu związanych z działalnością człowieka. Pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi (ang. fuel cell electric vehicle, FCEV) mogą znacząco przyczynić się do przejścia na wykorzystanie czystszych postaci energii. W przeciwieństwie do innych pojazdów elektrycznych, które bazują na akumulatorach wymagających uprzedniego naładowania, pojazdy typu FCEV wykorzystują wodór do wytwarzania własnej energii elektrycznej. Pobierając wodór ze zbiornika i tlen z powietrza, wytwarzają one wodę, ciepło i energię elektryczną. Zespół finansowanego ze środków UE projektu SH2APED opracuje i przetestuje innowacyjny, płaski system magazynowania wodoru na potrzeby pojazdów użytkowych, zapewniający znacznie większe bezpieczeństwo i wydajność po niższej cenie. Rozwiązanie to może zelektryzować rynek pojazdów FCEV, zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

Cel

The goal of the SH2APED project is to develop and test at TRL4 a conformable and cost-effective hydrogen 70 MPa storage system with increased efficiency and unprecedented safety performance.
The innovative storage system is composed of the assembly of 9 tubular vessels fitting into a design space of 1800x1300x140 mm used for the battery pack. Fire resistance and mechanical robustness are drastically improved while the cost is decreased by 20% compared to the state-of-the-art Type IV tanks. This architecture allows a modular system configuration fitting into the flat space of light-duty car underbodies. All the vessel and the system elements are being manufactured using know-hows and high-throughput processes. Performance parameters and KPIs are monitoring in compliance with the current regulations, codes and standards (RCS) aiming the update of RCS by new knowledge and technological breakthroughs and simplification of certification. Economic assessment for industrial mass manufacturing is in line with the expectations of the automotive industry.
The SH2APED consortium is a strong partnership of two industrials, one federal institute and one university. Optimum CPV - Plastic Omnium is the leader in hydrogen vessels fabrication for the automotive industry. Misal Srl is the highly skilled on mechanical components machining. BAM is the expert on safety and reliability of high-pressure composite cylinders. Ulster University is one of key providers of hydrogen safety research globally.
In addition, a vital contribution to the project is expected from the Advisory Board comprising vehicle manufacturers including Daimler, Toyota, Audi, Geely, FIA, GreenGT. They will advise the project on the SH2APED system integration in light-duty fuel cell vehicles and validate the project results.

Koordynator

PLASTIC OMNIUM NEW ENERGIES FRANCE
Wkład UE netto
€ 399 570,00
Adres
19 BOULEVARD JULES CARTERET
69007 Lyon
Francja

Zobacz na mapie

Region
Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 399 570,00

Uczestnicy (5)