Skip to main content
European Commission logo print header

Innovative technology for milk safety

Opis projektu

Bezpieczniejsze mleko dzięki innowacyjnym metodom wykrywania bakterii i antybiotyków

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SAFEMILK opracuje nowatorski i złożony test biosensoryczny służący ocenie bezpieczeństwa mleka. To innowacyjne rozwiązanie pozwoli na błyskawiczne i niezwykle dokładne wykrywanie patogenów bakteryjnych i antybiotyków występujących w mleku i stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dzięki zastosowaniu fal akustycznych, elektrochemicznych i optycznych metod badawczych, a także nanofabrykowanych powierzchni z unieruchomionymi aptamerami DNA, badacze skupieni wokół projektu SAFEMILK dążą do stworzenia zoptymalizowanego i złożonego testu do skutecznej i szybkiej oceny bezpieczeństwa mleka, który może okazać się niezwykle przydatnym narzędziem dla przemysłu mleczarskiego.

Cel

The proposal is focused on the development of novel complex assay for evaluation of milk safety, which is important for dairy industry to assure required safety and quality of milk and dairy products. The complex biosensing assay will be focused on development of the methods for rapid and sensitive detection of bacterial pathogens and antibiotics that could occur in milk and represent potential hazard for health. Nine experienced academic/research institutions, two SMEs and one governmental business company from 3 EU member states (Slovakia, Hungary, Greece) and from 2 third countries (USA and Canada) will be involved in the research, development and verification of assays for detection of bacterial pathogens and antibiotics in milk. The focus will be on application of surface acoustic, electrochemical and optical methods using nanofabricated surfaces with immobilized DNA aptamers for detection of pathogenic bacteria and antibiotics. The output of the project will be the development of novel analytical assays, staff exchange between academic institutions and SME, training of the students in novel analytical methods, and sensor development in world leading laboratories. The important result of the project is optimized complex assay for efficient assessment of milk safety, which could be commercialised by the project industrial participants. The organization of training schools, workshops and transfer of novel technology will be among priorities of this proposal.

Koordynator

POWERTEC SRO
Wkład UE netto
€ 165 600,00
Adres
Drotarska 6385/19a
811 04 Bratislava
Słowacja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 4 600,00

Uczestnicy (7)

Partnerzy (4)