Skip to main content
European Commission logo print header

Nanomaterials for Enzymatic Control of Oxidative Stress Toxicity and Free Radical Generation

Opis projektu

Nowa klasa nanozymów o ulepszonej wydajności katalitycznej

Ostatnie postępy w nanotechnologii otworzyły szereg możliwości w zakresie nowych zastosowań tych rozwiązań w biotechnologii i opiece zdrowotnej. Postęp w dziedzinie biokatalizy opiera się na opracowaniu nanozymów – sztucznych enzymów o znacznej skuteczności enzymatycznej – które będzie charakteryzować lepsza wydajność katalityczna. Wyzwanie polega na zwiększeniu ich odporności i stabilności enzymatycznej przy zachowaniu cech charakterystycznych dla enzymów, takich jak wysoka specyficzność i niska toksyczność. Finansowany z działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt NESTOR ma doprowadzić do zsyntetyzowania jednoatomowych nanozymów na bazie występujących powszechnie materiałów z tlenku żelaza. Modele teoretyczne powinny umożliwić naukowcom badanie mechanizmów występujących w skali mikro w miejscach aktywnych o właściwościach enzymatycznych. W efekcie w ramach projektu zostanie przygotowana ocena wpływu toksykologicznego nowo zsyntetyzowanych nanozymów na otoczenie.

Cel

Recent advances in nanotechnology have already provided excellent platforms to reshape many areas of biocatalysis and healthcare, and yet many challenges are still being faced to produce artificial nanozymes with better catalytic efficiency. Pending achievements include having enhanced enzymatic robustness and stability while keeping the key aspects of natural enzymes such as high specificity, low toxicity and bioavailability. Consequently, there is currently a real demand for better-designed nanozymes capable to solve these challenges for the different industrial and health requirements. NESTOR project aims to develop atomically-designed nanozymes based on versatile iron-oxide-based materials, to assess their true toxicological impact and to theoretically model the microscopic mechanisms of their enzymatic-like reactions (e.g. catalase-like, peroxidase-like, etc.) and to achieve a product-oriented enzymatic activity with minimum toxicological impact, a highly relevant societal concern. The outcomes from NESTOR project are expected to provide a better control of enzymatic reactions inside living entities together with the additional properties from the new materials such as magnetic actuability, imaging or heating. These research goals are embedded in the motivation of establishing a dynamic network with NESTOR, aimed to train the next generation of materials scientists, theoretical physicists, chemists, toxicologists and medical doctors in a highly interdisciplinary research environment so they can benchmark upcoming challenges concerning the new biomedical and environmental challenges to come. This next generation of open-minded scientists with true knowledge of multidisciplinary work will be an essential actor in the complex interactions between nanotechnologies and society that lay ahead.

Koordynator

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Wkład UE netto
€ 299 000,00
Adres
Calle pedro cerbuna 12
50009 Zaragoza
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste Aragón Zaragoza
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (3)

Partnerzy (2)