Skip to main content
European Commission logo print header

Improving the Preparedness of Health Systems to Reduce Mental Health and Psychosocial Concerns resulting from the COVID-19 Pandemic

Opis projektu

Ograniczanie ukrytych kosztów COVID-19

Bezpośredni wpływ COVID-19 na zdrowie został szczegółowo udokumentowany. Jednak wywołany przez tę chorobę kryzys wywarł także poważny pośredni wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne ludzi. Pośpiech, który cechował działania mające na celu walkę z pandemią, spowodował, że w systemach publicznej służby zdrowia pominięto tę kwestię. Zespół finansowanego ze środków UE projektu RESPOND zamierza precyzyjnie wskazać narażone grupy – w tym pracowników opieki zdrowotnej – oraz ocenić wpływ pandemii na zdrowie psychiczne i samopoczucie. Ponadto zajmie się potrzebami narażonych grup związanymi ze zdrowiem psychicznym, wdrażając skalowalne, mało intensywne programy wsparcia psychologicznego. Przygotuje też rekomendacje dotyczące strategii, które w przyszłości mają wspomóc podejmowanie decyzji w zakresie środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. Celem jest kompleksowa poprawa jakości życia w czasie kryzysu zdrowotnego.

Cel

The mission of RESPOND is 1) to identify critical resilience factors and specific vulnerable groups at risk of immediate and long-term adverse mental health impact of the COVID-19 pandemic; 2) To improve the resilience, wellbeing and mental health of frontline health and care workers and other vulnerable groups by implementing scalable World Health Organization (WHO) programmes, and 3) to steer future policy decisions by understanding and disentangling the effects of the COVID-19 pandemic and different public health containment and subsequently relaxation strategies on mental health and wellbeing in vulnerable groups across Europe’s different health systems.
RESPOND is centred around core questions regarding the short and long-term impacts of the pandemic on mental health and health inequalities on vulnerable groups within the general population, including frontline workers. In the first immediate delivery phase, an impressive set of existing longitudinal datasets are examined for resilience factors and risk factors. Furthermore, the responsiveness of health systems and identification of best practice responses that protect resilience, mental health and wellbeing are assessed in eight EU countries.
The long-terms effects are determined of the pandemic and the control measures on demand for (mental) health services in health registers in Sweden, Lombardy and Barcelona and the scalable WHO SH+/PM+ stepped care programmes adapted for COVID-19 will be implemented and evaluated both in frontline workers and vulnerable groups.
RESPOND provides policy recommendations within 3 months on vulnerability factors for developing poor mental health resulting from current containment and mitigation measures. Further lessons learnt and evidence-based policy recommendations will be made available during the project’s lifetime through Policy Briefs in month 6, 12, 18, 24 and 36 for immediate consideration and use by all EU member states.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-RTD

Koordynator

STICHTING VU
Wkład UE netto
€ 1 771 065,75
Adres
De boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (16)