Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Towards a common Una Europa RESearch and INnovation ecosystem

Opis projektu

Una Europa – sposób na europejski międzyuczelniany ekosystem badań i innowacji

Una Europa jest jednym z pierwszych stowarzyszeń finansowanych w ramach prestiżowej inicjatywy dotyczącej europejskich szkół wyższych, skupiającej osiem czołowych europejskich uczelni wyższych prowadzących intensywną działalność badawczą, które wspólnie tworzą europejskie międzyuczelniane środowisko sprzyjające edukacji, badaniom i innowacjom. Projekt Una.Resin położy podwaliny pod wspólny ekosystem badań i innowacji. W ramach prac powstaną wspólne strategie w zakresie badań i innowacji, udostępniania infrastruktur badawczych oraz zasobów, a także wspierania kapitału ludzkiego. Skupieni wokół projektu Una.Resin uczestnicy opracują i wdrożą stosowne plany działań oraz mapy drogowe, a także przetestują innowacyjne modele pozwalające na interdyscyplinarną współpracę transgraniczną bez barier i prowadzenie wspólnych badań w celu rozwiązywania problemów społecznych. Projekt Una.Resin wpisuje się w realizację projektu pilotażowego Erasmus+ stowarzyszenia Una Europa – 1Europe, w ramach którego członkowie podejmują działania w zakresie budowy ekosystemu uczelnianego poprzez testowanie innowacyjnych formatów edukacji i mobilności opartych na współpracy.

Cel

Una Europa’s ambition is to create a truly European inter-university environment for collaboration in education, research and innovation. We commit ourselves to driving European leadership by creating a University of the Future as an international, value-driven, innovative community of researchers, students and professional services that is open and inclusive. Through the 1Europe ‘European Universities’ pilot project, we are taking the first steps towards creating a single education eco-system for our students, through establishing a Europe-wide living lab for testing Joint Innovative Formats for education and mobility. In Una.Resin we will take the first steps towards creating a common research and innovation (R&I) eco-system for our researchers and partners. We will create a university of the future, where our students, researchers and staff, in collaboration with our shared partners and communities, will make the world a better place. In Una.Resin we will create shared strategies on Research and Innovation, Sharing Research Infrastructure and Resources, and Strengthening Human Capital. For each of these strategies, we will develop accompanying action plans and roadmaps and - through a series of pilot actions - begin their implementation. We will test innovative models for barrier free interdisciplinary cross-border collaboration and team science to address societal challenges. We will develop and test new ways of sharing our existing digital research infrastructures with a wider group of academic, non-academic, and citizen stakeholders. We will identify and test solutions to overcome any current barriers that may hinder the establishment of a seamless, common R&I eco-system. Throughout our joint action plans, we will incorporate specific elements to ensure the mainstreaming of Open Science, and to fully embed both citizens and other non-academic actors in all stages of the R&I lifecycle.We become a global model for international research collaboration.

Koordynator

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
Wkład UE netto
€ 444 901,83
Adres
OLD COLLEGE, SOUTH BRIDGE
EH8 9YL Edinburgh
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland Eastern Scotland Edinburgh
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (7)