European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Molecular Spectra of Missing Ions in the Laboratory and in Space

Opis projektu

Precyzyjna spektroskopia jonów molekularnych

Powstawanie gwiazd i planet jest ściśle związane z występowaniem i odpowiednią ilością różnych rodzajów jonów. Spektroskopia jonów pozwala na badanie różnych środowisk astrofizycznych oraz ich rozwoju w czasie. Dotychczas nie udało nam się jednak poznać widm molekularne większości jonów w przestrzeni kosmicznej. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu MissIons zamierza zastosować zaawansowane metody reakcji indukowanych światłem w celu rejestracji widm jonów w zakresie od mikrofal do światła widzialnego z wysoką rozdzielczością. Dzięki chłodzeniu gazem buforowym metody te będą o wiele rzędów wielkości bardziej czułe i mniej złożone w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

Cel

Ions play a key role in the chemical evolution of our universe. The process of star and planet formation is
tightly connected to the presence and abundance of these species. Their spectra turn into diagnostic tools for
various astrophysical environments and their temporal evolution. However, laboratory spectra of most ions
relevant to astrophysics are not available. Moreover, predicted spectra from ab-initio theory are not nearly
accurate enough to guide astrophysical searches. Therefore, corner stones for our understanding of chemistry
in the interstellar medium are missing. In sharp contrast, highly sensitive telescopes with large collection
areas are ready to find these species in space.

In order to make this important next step in molecular astrophysics I propose to record high-resolution
spectra from the microwave to visible range using our unique and innovative light induced reactions (LIR)
methods in ion traps. It is molecule specific through mass selection, many orders of magnitude more
sensitive and less complex due to buffer gas cooling as compared to conventional methods.

High-resolution spectroscopy is the most accurate discipline in quantitative sciences and for molecules it is
linked to highly accurate molecular structures, bond lengths and angles. But this fundamental concept is put
into question for very floppy molecules, e.g. protonated methane, one of the key missing ions in space.
Therefore, also new models describing the structure and internal dynamics of molecules shall be developed
in this interdisciplinary project.

Based on the laboratory spectroscopy in this project new molecules will be found in space. We shall unravel
the role of the most important missing ions which will have great impact on the interpretation of
astrophysical observations. At the same time understanding the spectra of the missing ions will challenge the
current concept of molecular structure and thus lead to an advancement of molecular physics as a whole.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT ZU KOLN
Wkład UE netto
€ 2 499 480,00
Adres
ALBERTUS MAGNUS PLATZ
50931 Koln
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 499 480,00

Beneficjenci (1)