Skip to main content
European Commission logo print header

The Cinematic Battle for the Adriatic: Films, Frontiers, and the Trieste Crisis

Opis projektu

Rola kina w sporze o wybrzeże północnej części Morza Adriatyckiego

W latach 1945–1954 Triest stał się przedmiotem ostrego sporu terytorialnego między Włochami a Jugosławią. W czasie gdy oba te kraje produkowały powiązane z tym konfliktem filmy, festiwale filmowe zaczęto postrzegać jako ważne wydarzenia geopolityczne. Zespół finansowanego ze środków UE projektu CBA TRIESTE zbada, jak obie strony sporu o ten obszar przygraniczny wykorzystywały jego kinowy obraz do wytworzenia pożądanej pamięci kulturowej zgodnej z ich narodowymi i ideologicznymi interesami. Badacze porównają okres sporu o Triest oraz okres po ustanowieniu święta Giorno del Ricordo we Włoszech w 2004 roku, analizując produkowane filmy, pokazy festiwalowe oraz odbiór filmów (na podstawie nagród i wzmianek prasowych). Rezultatem projektu będzie cyfrowe archiwum zawierające zbiór powiązanych filmów i dokumentów.

Cel

The project will analyse cinematic practices related to the Trieste Crisis (1945-54), a diplomatic struggle over the Italo-Yugoslav border at the outset of the Cold War, which remains the region’s most controversial issue due to the violence it invoked. Central to the conflict’s soft power dimension, both countries produced a collection of films about these events, which coincided with the establishment of film festivals as important geo-political events. Taking festivals as lieux de mémoire, the project will explore how the conflict’s cinematic representation (specifically the foibe massacres, the Italian exodus, the fascist crimes and the anti-fascist struggle) has been employed to construct desirable cultural memories related to its national and ideological concerns. It will compare Italian and Yugoslav (Slovenian, Croatian) perspectives, by investigating three levels of cinematic action: 1) film production, 2) film festival circulation, and 3) film reception through awards and press reviews. It will compare two periods, both marked by higher interest in this topic: the Trieste Crisis itself and the period following the establishment of Giorno del Ricordo in Italy in 2004. By including historical and contemporary viewpoints, the study will examine how the narrativization of these events has evolved from the early Cold War to the present day. The project will result in a digital archive presenting: 1) film database with contacts of institutions housing the films, 2) film analysis in the given political and social context 3) selection of films and archival documents. The project will offer the first analysis of this film corpus and make widely accessible a collection of related cinematic cultural heritage. In engaging with an interdisciplinary approach, it will provide a contribution to the study of cinema, film festivals and cultural memory, and a practical toolkit for researchers and cultural programmers, which can act as a model for other, comparable studies.

Koordynator

UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA
Wkład UE netto
€ 275 209,92
Adres
Dorsoduro 3246
30123 Venezia
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Venezia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00