Skip to main content
European Commission logo print header

CO2 Geological Pilots in Strategic Territories - PilotSTRATEGY

Opis projektu

Pilotażowe geologiczne składowanie CO2 na terenach strategicznych

Zespół finansowanego przez UE projektu PilotSTRATEGY bada geologiczne składowiska CO2 w przemysłowych regionach Europy Południowej i Wschodniej, wspierając rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na dużą skalę. Badania koncentrują się na głębokich solankowych warstwach wodonośnych – porowatych formacjach skalnych wypełnionych solanką i położonych kilka kilometrów pod ziemią – które mają duży potencjał w zakresie składowania CO2 wychwyconego z klastrów przemysłowych. Szczegółowe badania zostaną przeprowadzone w głębokich solankowych warstwach wodonośnych w Basenie Paryskim we Francji, Basenie Luzytańskim w Portugalii i Basenie Ebro w Hiszpanii. Ponadto naukowcy poszerzą wiedzę na temat możliwości składowania CO2 w Macedonii Zachodniej w Grecji i na Górnym Śląsku w Polsce. Projekt PilotSTRATEGY zakłada współpracę z obywatelami i interesariuszami oraz uwzględnienie pełnej perspektywy społeczności.

Cel

PilotSTRATEGY focuses on advancing understanding of deep saline aquifer (DSA) resources for geological CO2 storage in five European industrial regions in Southern and Eastern Europe. DSAs have much promise and potential for CO2 storage, but despite their high potential storage capacity, they are not well studied. There is a need to increase confidence and maturity of understanding of these sites.

PilotSTRATEGY will investigate DSA in detail in three regions of Southern Europe: Paris Basin (France), Lusitanian Basin (Portugal) and Ebro Basin (Spain). This will include acquisition of new data, detailed geo-characterisation, feasibility studies and preliminary design or pre-front end engineering and design studies. At the end of the project, the level of site characterisation in these three regions will be sufficient to allow a final investment decision to be made and for storage permitting and project approval to be obtained.

In two further regions of Eastern Europe, West Macedonia (Greece) and Upper Silesia (Poland), PilotSTRATEGY will increase the maturity and confidence level of understanding of DSA storage resources, based on new available data, reprocessing of old data and new dynamic simulation studies. This will enable these regions to start planning to develop their storage resources.

Recognising the social challenge of implementing geological CO2 storage, PilotSTRATEGY will take a systemic approach and analyse the factors that influence societal acceptance of storage sites, to develop methods for societal engagement. Regional stakeholders and the local public will be involved in developing recommendations and concepts as part of the pilot conceptualization and design. At the same time, PilotSTRATEGY will run a series of dialogues, “Talk with Authorities,” to support capacity building in local authorities and build policy makers’ awareness of geological CO2 storage, particularly the role of CCUS in just, net-zero transitions in all regions.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2020-NZE-RES-CC

æ

Koordynator

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
Wkład UE netto
€ 1 380 185,00
Adres
3 av claude guillemin
45060 Orleans
Francja

Zobacz na mapie

Region
Centre — Val de Loire Centre — Val de Loire Loiret
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (18)