Skip to main content
European Commission logo print header

Body-heat driven Electrochemical pAtch for Continuous dOpamine moNitoring

Opis projektu

Nieinwazyjny sposób mierzenia poziomu dopaminy

Dopamina to lek na receptę stosowany w leczeniu objawów niskiego ciśnienia krwi oraz w celu usprawnienia dopływu krwi do nerek. Agonistów dopaminy stosuje się również w leczeniu choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg, powszechnie występującego u osób cierpiących na tę chorobę. W tym kontekście twórcy finansowanego ze środków UE projektu BEACON będą pracować nad plastrem noszonym na ciele, który umożliwi stałe monitorowanie poziomu dopaminy. W szczególności badacze wykorzystają biozgodne materiały i techniki obróbki przyrostowej. Zastosowane rozwiązania pozwolą na całodobowe monitorowanie poziomu hormonu. Takie nieinwazyjne urządzenie analizujące stężenie dopaminy w pocie będzie zasilane ciepłem ciała pacjenta służącym za źródło energii.

Cel

The following proposal deals with the fabrication and validation of a wearable patch for continuous dopamine sensing, realized using biocompatible materials and additive manufacturing techniques, which would allow to monitor the evolution throughout the day of this hormone which is fundamental in the treatment of many neurological diseases. The candidate wants to provide a simple and non-invasive method which could potentially improve the quality of life of millions of patients and families affected by these diseases and reduce the growing social costs to treat them. The device is thought to be self-powered, using the patients’ body heat as energy source, and works by analysing the dopamine concentration in human sweat, therefore no surgical procedure is required. To detect dopamine concentration, organic electrochemical transistors are used, exploiting their amplification ability to obtain a highly sensitive monitoring device. The patch is also equipped with a radio-frequency antenna for data transmission to medical personnel monitoring real-time the dopamine evolution in the patients. Finally, the patch is designed to be conformable, lightweight and cheap to reduce the patients’ discomfort.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

LINKOPINGS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 191 852,16
Adres
Campus valla
581 83 Linkoping
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Östra Mellansverige Östergötlands län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00