European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Novel insights into sex-specific and oestrogen-dependent mechanisms in myocardial ischaemia/reperfusion injury

Opis projektu

Zależne od płci różnice w indukcji śmierci komórkowej powiązanej z uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym

Do uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego dochodzi podczas przywracania krążenia wieńcowego po zawale mięśnia sercowego. Patofizjologia zaburzenia czynności i śmierci kardiomiocytów w związku z uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym jest dobrze zbadana, ale znaczenie różnic zależnych od płci jest słabo poznane w tym kontekście. Celem finansowanego ze środków UE projektu SEXOGENIRI jest zbadanie wpływu płci biologicznej na indukcję śmierci komórkowej związaną z uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym. Naukowcy zbadają mysie i ludzkie serca, używając wielu technik, w tym chirurgii in vivo, oceny linii komórkowych in vitro, nowoczesnej mikroskopii, badania oddychania mitochondrialnego oraz tradycyjnych metod biologii molekularnej.

Cel

Acute myocardial infarction (MI) accounts for millions of morbidity and mortality cases worldwide. While the underlying pathophysiology of cardiomyocyte dysfunction and death during MI-related ischaemia/reperfusion injury (IRI), which occurs due to the restoration of coronary blood flow after MI, is well established, the relevance of sex-based differences in this context is poorly understood. In this action, we aim at understanding the effect of biological sex in the induction of a novel form of cell death in the setting of IRI. The project will examine both mouse and human hearts and will benefit from a range of techniques including, but not limited to in vivo surgery, in vitro cell line evaluation, state-of-the-art microscopy, mitochondrial respirometry and molecular biology methods. The content of the action will enable the researcher to restart his career and gain important academic, interpersonal and laboratory skills. It will also provide an opportunity for the researcher to publish in major journals and disseminate his findings to scientists and the public, which will ultimately help him establish himself in the field of cardiovascular science. The action also helps raise the research and academic profile of the host team and institution and contribute to the development of strong intra-European science networking. Overall, this action aims at contributing to the scientific progress of the researcher and pave the way for the identification of novel therapeutic targets for IRI with direct translational potential.

Koordynator

HASKOLI ISLANDS
Wkład UE netto
€ 294 359,04
Adres
SAEMUNDARGOTU 2
101 Reykjavik
Islandia

Zobacz na mapie

Region
Ísland Ísland Höfuðborgarsvæði
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 294 359,04