Skip to main content
European Commission logo print header

The place-making function of ritual movement in Roman religion

Opis projektu

Rytualne ruchy i ich wpływ na miejsca kultu religijnego

Rytualne ruchy wykonywane przez jednostki lub grupy w celach religijnych zawsze odgrywały doniosłą rolę w życiu Rzymian. Ich rola w tworzeniu przestrzeni religijnych pozostaje jednak słabo zbadana. Finansowany przez UE projekt RITMO zakłada zbadanie wpływu ciągłego wykonywania rytualnych ruchów na kulturowe, społeczne i fizyczne kształtowanie miejsc kultu religijnego. W projekcie zbadane zostaną rytuały saliów, transvectio equitum, Argei i cztery święta kobiet, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób kształtowały one emocje, tożsamość i procesy pamięci poprzez stawanie się częścią sakralnego środowiska Rzymu. Te studia przypadków porównane zostaną z innymi ruchami rytualnymi w religii rzymskiej, w tym z procesją Matki Bożej Szkaplerznej, którą nadal organizuje się w Rzymie.

Cel

Ritual movement, that is movement of individuals or groups on a more or less fixed route for religious causes or purposes (e.g. processions), always played a major role in the religious life of the Romans.

Nevertheless, not enough attention has been paid so far to its fundamental place-making role: RITMO aims to investigate the impact and consequences of the continued performance of ritual movement on the cultural, social and physical creation of religious places, thus of collective identity and memory, in ancient Rome (8th cent. BCE – 5th cent. CE).

RITMO will explore some key case studies of ritual movement in Roman religion, as the Salian rituals, the transvectio equitum, the Argei, as well as four women festivals (Matralia, Nonae Caprotinae, Nemoralia and the procession of 207 BCE), in order to better understand how such rituals shaped (and were shaped by) emotions, identity and memory processes – during and after the ritual performance – by finally becoming embedded in Rome’s sacred landscape.

The project will then compare these case studies with more studied examples of ritual movements in Roman religion (e.g. the Lupercalia and the pompa circensis), and finally with a ritual movement still performed every year in Rome, the procession of Our Lady of Mount Carmel. Close observation of a ritual movement still ‘in the making’ can further put RITMO’s results to the test.

Comparison, spatiality and an inter/multidisciplinary approach will significantly enhance the understanding of such an important kind of ritual performance in ancient Rome. Moreover, as ritual movement is still practiced and is part of the cultural heritage of many countries, by delving into the significance of such phenomenon starting as from Antiquity, it will be easier to understand its semantics and meanings in contemporary society, and how it can still promote identity and belonging and foster social cohesion.

æ

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Wkład UE netto
€ 249 597,12
Adres
Piazzale aldo moro 5
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)