European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

High Asian Icy Landscapes during warm interstadials (HAIL): coupling between monsoon intensity and past glacier culminations?

Opis projektu

Badanie złożonych oddziaływań różnych czynników atmosferycznych na wysokogórski region Azji

Kriosfera w wysokogórskim regionie Azji (ang. High-Mountain Asia, HMA) jest niezwykle wrażliwa na zmiany temperatury powietrza i intensywności opadów. Tworzące ją lodowce i czapy lodowe reagują na obecne ocieplenie i zmieniające się dominujące układy cyrkulacji atmosferycznej. Jeden z tych układów, monsun azjatycki, to sezonowa zmiana kierunku wiatrów, dzięki której wilgoć znad Oceanu Indyjskiego i Spokojnego trafia do regionu HMA, gdzie skrapla się na dużych wysokościach, zasilając kriosferę. Zespół finansowanego ze środków UE projektu HAIL zbada złożone oddziaływania między różnymi czynnikami atmosferycznymi i udokumentowanymi maksimami lodowców w ciągu ostatnich 60 000 lat, skupiając się na enigmatycznym zachowaniu lodowców regionu HMA w ciepłych interstadiałach. Odróżnienie globalnych i regionalnych czynników kształtujących klimat będzie potrzebne do zrozumienia zmian, jakim w przeszłości uległy lodowce, lub do przewidywania przyszłości tych mas lodu.

Cel

The cryosphere of High-Mountain Asia (HMA) is extremely sensitive to shifts in air temperature and precipitation, with its glaciers and ice caps not only responding to the present warming but also to changes in the intensity of prevailing atmospheric circulation systems. One such system–the Asian monsoon–is a seasonal change in wind direction, which allows moist air from the Indian and Pacific oceans to precipitate at high elevations of HMA, feeding the cryosphere. Decoupling global from regional climate drivers is important, if we are to understand past changes in glaciers or predict their future fate. HAIL’s primary aim is to untangle the complex interplay between different atmospheric drivers and documented glacier culminations during the past 60 thousand years, zooming in on an enigmatic behaviour of HMA glaciers during warm interstadial intervals. A counterintuitive glacier growth during these warm intervals appears out-of-phase with diminishing and disappearing ice masses elsewhere on Earth but correlates well with increases in monsoon intensity. Until now, a lack of robust evidence on glacier culminations, as well as absence of a framework for assessing their paleoclimatic significance have merely fuelled speculations. HAIL combines a comprehensive compilation of constraints on past glacier geometries and paleoclimate proxy data with paleoclimate and advanced numerical glacier models to test the hypothesis that regional glacier culminations during globally warm periods of the last glacial cycle were driven by variations in the monsoon intensity. Through this action, the researcher will not only extend his strong expertise in glacial geomorphology and geochronology into the realm of numerical data interpretation but will also transfer paleo-data skills and considerable pedagogical training to the host. Riding on the host’s cutting-edge education methods, HAIL will test and develop its outreach strategy for students and the general public.

Koordynator

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Wkład UE netto
€ 202 158,72
Adres
HOGSKOLERINGEN 1
7491 Trondheim
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 202 158,72