CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

How does population structure influence host-pathogen dynamics in mosquito-transmitted diseases?

Opis projektu

Ulepszone modele agentowe chorób przenoszonych przez komary

Każdego roku na świecie dochodzi do milionów zakażeń chorobami przenoszonych przez komary. Pomimo postępu w dziedzinie modeli obliczeniowych modele agentowe często lepiej prognozują choroby od ich matematycznych odpowiedników. Zespół finansowanego przez działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu SpatialStructure wykorzysta procesy gaussowskie jako skuteczne ramy statystyczne, aby znacząco zwiększyć czułość modeli agentowych i dokonać dokładnej oceny różnych parametrów modelowych. Proponowane przez naukowców badania mogą pogłębić naszą wiedzę na temat wpływu struktur przestrzennych na dynamikę patogen–gospodarz, poprawiając prognozowanie chorób i ocenę proponowanych strategii interwencyjnych.

Cel

Computational advancements and the development of powerful agent-based simulation frameworks have allowed us to model unprecedented realism in mosquito-transmitted diseases – a threat that millions of people face every year. While this enhanced realism has already provided important insights, agent-based models are still often outperformed in disease forecasting by their idealized mathematical counterparts. This might be caused by a lack in our fundamental understanding of how spatial dynamics need to be appropriately modeled. To date, in depth sensitivity analyses of complex agent-based models that would help to address this issue are hardly conducted, because these complex models are very parameter rich. Thus, the required model recalibration and comparisons are very runtime intensive. I introduce Gaussian processes as a powerful statistical framework that will significantly advance sensitivity analysis for agent-based models and allow us to assess the relative input importance of different model parameters in unprecedented detail. The proposed research could further deepen our understanding of how spatial structure affects host-pathogen dynamics and be a valuable contribution to the field of sensitivity analysis for agent-based models. I expect to find that spatial structure changes disease transmission potential profoundly and can cause spatial-specific model dynamics. I hope that my findings contribute to the improvement of disease forecasting and evaluation of proposed intervention strategies.

Koordynator

UNIVERSITAT WIEN
Wkład UE netto
€ 252 349,44
Adres
UNIVERSITATSRING 1
1010 Wien
Austria

Zobacz na mapie

Region
Ostösterreich Wien Wien
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 252 349,44

Partnerzy (1)