European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Reliability-oriented Lightweight Optimization Framework for Intelligent Design of Material-structure Integration

Opis projektu

Inteligentny i lekki projekt wieloskalowych struktur kratowych wykonanych z materiałów porowatych

Zintegrowany projekt materiałowo-strukturalny (ang. integrated material–structure design, IMSD) łączy inżynierię materiałową z inżynierią konstrukcyjną, dążąc do sprawniejszego osiągania docelowej wydajności konstrukcyjnej. Struktury te znalazłyby zastosowanie przede wszystkim w konstrukcjach kratowych składających się z powtarzających się elementów środników lub kratownic. Mogą one zwiększać wytrzymałość i elastyczność lekkich materiałów. Zespół projektu ROFiDMS wspieranego z działań „Maria Skłodowska-Curie” opracowuje zaawansowane metody optymalizacji projektowania wieloskalowych struktur kratowych wykonanych z materiałów porowatych z wykorzystaniem obróbki przyrostowej. Będzie to pierwsza próba rozwiązania istniejących problemów z IMSD i przystosowania ich do spełniania różnych wymogów wytrzymałościowych.

Cel

This project will develop novel topology optimization (TO) methods for the design of multi-scale lattice structures built using additive manufacturing (AM) from porous materials to achieve multiple performance criteria (e.g. stiffness and strength, mass and safety factors, static and dynamic performance). To this end, an intelligent lightweight design concept which combines a novel non-probabilistic reliability-based topology optimization (RBTO) framework and efficient solution algorithms, will be developed for integrated material-structure design (IMSD). The action will, for the first time, address a number of technical challenges in the integrated RBTO design of multi-scale lattice structures manufactured from porous materials, (e.g. accurate evaluation of the mechanical properties of high-porosity microstructures incorporating uncertainties, dynamic reliability prediction of multi-scale lattice structures, and non-probabilistic reliability-based design strategies). The applicant, working with the team at CU will deliver internationally recognized knowledge and techniques in the research field of IMSD

Koordynator

CARDIFF UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
NEWPORT ROAD 30 36
CF24 0DE Cardiff
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Wales East Wales Cardiff and Vale of Glamorgan
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76