Skip to main content
European Commission logo print header

Women and the Transmission of Alternative Religious Knowledge in the Late Medieval Mediterranean

Opis projektu

Średniowieczne kobiety w międzynarodowych zmianach religijnych

W okresie późnego średniowiecza w Europie istniały ruchy, które podważały instytucjonalne i doktrynalne roszczenia hegemonicznego chrześcijaństwa, za co zostały ochrzczone mianem „heretyckich”. „Niepiśmienne” kobiety działające w tych ruchach, nieposiadające formalnego wykształcenia w języku łacińskim, niepiastujące urzędów kapłańskich, były opisywane jako pełne pasji wyznawczynie i opiekunki, jednak ich rolę intelektualną uznawano za marginalną. Celem twórców finansowanego ze środków UE projektu ILLITTERATAE jest zbadanie roli kobiet w rozpowszechnianiu alternatywnych przekonań religijnych. Badacze skoncentrują się na grupach znanych jako beginki i begardzi, często kojarzonych z gałęzią reformacyjną zakonu franciszkanów w zachodnich miastach basenu Morza Śródziemnego. Naukowcy zlokalizują i zmapują ich działania, wykorzystując analizę sieci społecznościowych, systemy informacji geograficznej oraz aplikacje z otwartym dostępem, umożliwiające im stworzenie cyfrowego katalogu źródeł. Badacze zaproponują też nowy model międzynarodowych zmian religijnych.

Cel

ILLITTERATAE explores religious radicalisation in later medieval Europe. It deals in particular with the role of women in the process of conversion to alternative religious movements in the late-thirteenth and fourteenth centuries. Without priestly office or formal Latin education, ‘illiterate’ women have been characterised as keen followers and caregivers, but their intellectual role in these movements has been considered marginal or nonexistent. ILLITTERATAE interrogates their impact on the transmission of religious ideas and devotional knowledge in the western Mediterranean region by focusing on conversion from mainstream Christianity and redefining the metrics of religious radicalisation. ILLITTERATAE will concentrate on communities that came to be known as 'beguines/beguins', building and cataloguing an extensive corpus of archival and textual sources connected to the development of a ‘beguin’ identity across the Mediterranean. It will also map the local, regional, and transnational levels of this movement, deemed to be ‘heretic’ by the papacy in the early fourteenth century, through the combined application of Social Network Analysis and Geographic Information Systems. Finally, an Open Access web-based application will make the digital output of the project accessible to the scientific community and the wider public, including the source catalogue, digital editions of relevant texts, historical and geographical maps, network graphs, statistical diagrams, and references to modern scholarship. These will combine to allow users to augment the original sources by juxtaposing them with different layers of information. ILLITTERATAE will develop a relational model for thinking about religious change that crosses traditional national boundaries, thus reinforcing the agenda of Horizon 2020 by including women in religious leadership narratives, taking into account the dialectic between repression and dissent and the connection between violence and extremism.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF
æ

Koordynator

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
327 mile end road
E1 4NS London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — East Tower Hamlets
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00