European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Ancient viruses in thawing permafrost: who are they and how do they impact present-day ecosystems?

Opis projektu

Przywrócenie do życia dawno uśpionych wirusów infekujących bakterie

Wirusy uwięzione przez miliony lat pod wieczną zmarzliną mogą reaktywować się wraz z ociepleniem klimatu na Ziemi. Uwolnienie tych dawnych wirusów może mieć bezpośredni wpływ na dynamikę populacji współczesnych żywicieli. Celem finansowanego przez UE projektu PermAVirThaw jest ustalenie, które wirusy są archiwizowane w wiecznej zmarzlinie i jakich żywicieli mogą zakażać. Wirusy zakażające rośliny i zwierzęta mogą stanowić poważne zagrożenie dla gospodarki i ludzkiego zdrowia. Zespół postara się określić, jak obecność i liczebność tych wirusów zmienia się w zależności od wieku i typu wiecznej zmarzliny w całej Arktyce. Obliczy także zdolność cząstek wirusów pobranych z wiecznej zmarzliny do infekowania współczesnych bakterii i zmierzy ich wpływ na rolę, jaką bakterie odgrywają w obiegu węgla.

Cel

Around 17% of the Earth’s terrestrial surface is composed of permafrost, characterized by frozen ground for at least two consecutive years. Humanity has left Pandora's freezer door open⁠. With the poles warming 3-times faster than the rest of the world, permafrost is being rapidly lost, potentially releasing ancient microbes locked in frozen soil. Accumulated evidences show that microbes, including viruses, locked in ancient permafrost can stay viable over millennia. However, little is known about viruses that froze alongside many of these microbial communities, and their release due to permafrost thaw may directly affect the population dynamics of present-day hosts. To understand these impacts, we need to determine which viruses are archived in permafrost and which hosts they can infect. Viruses infecting plants and animals might pose major economic and human health threats whereas viruses infecting microbes can transform ecological systems on which we rely. Therefore, the Fellowship goals are i) to determine how the virosphere varies with permafrost age and type across the Arctic; ii) to quantify the capacity of virions extracted from permafrost to infect present-day microbes; and iii) to measure the impact of permafrost extracted virions on present-day microbial community diversity and carbon cycling. The main outcomes will be large-scale knowledge on the composition of the ancient permafrost virosphere and the influence of age (including palaeoenvironment) on virus persistence and diversity, as well as their capacity to infect present-day microbes and change biogeochemical cycles.

Koordynator

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76