Skip to main content
European Commission logo print header

Advance in Proteomics and Analysis of dyes and Recovery of Charred and Aged textiles

Opis projektu

Analiza charakterystyki starożytnych tkanin

Wśród artefaktów znajdowanych przez archeologów znajduje się wiele tkanin. Niektóre z nich są dobrze zachowane, inne wykazują oznaki karbonizacji, a na niektórych materiałach widoczne są jeszcze ślady koloru. Analiza tkanin znalezionych w wykopaliskach archeologicznych nie jest łatwym zadaniem. Aby pokonać związane z nią trudności, zespół finansowanego przez UE projektu PARCA połączy analizę barwników oraz proteomikę w celu opracowania innowacyjnego, uproszczonego protokołu. Dokładniej mówiąc, połączy analizę barwników i białek w ramach jednej ekstrakcji, aby zminimalizować wielkość próby. Uczeni wykorzystają także najnowsze metodologie i osiągnięcia w dziedzinie chromatografii cieczowej-spektrometrii mas Orbitrap w celu opracowania protokołów, które będzie można stosować do najbardziej zniszczonych tkanin. Zespół projektu PARCA zajmie się analizą znalezisk archeologicznych z regionu basenu Morza Śródziemnego.

Cel

The analysis of archaeological textiles is a challenging undertaking. These precious remains have been altered to the point that discerning their composition requires the development of high specialised analytical tools, characterized by high sensitivity and great versatility. In different sites, many textiles have been excavated, some well-preserved, some with signs of carbonisation; in some cases, traces of colour are still visible. PARCA project proposes to join forces between dye analysis and proteomics to develop an innovative streamlined protocol that would combine dye and protein analysis in a single extraction to minimise sampling size while maximising the amount of information obtained. It will be achieved through the most up-to-date methodologies and instrumental developments of Liquid Chromatography-Orbitrap-Mass Spectrometry to develop protocols that will be applicable to the most degraded archaeological textiles. The LC-MS data will be correlated with FTIR and SEM analyses, to determine the threshold of protein survival by non-destructive techniques prior to proteomics. The project will be carried out for the first 2 years at the Smithsonian Institution (Washington DC-USA), in the proteomics lab under the supervision of Dr. Caroline Solazzo. The third year, incoming phase, will be carried at Sapienza University of Rome, under the supervision of Prof. Roberta Curini. At the end, archaeological relics from the Mediterranean basin will be analysed, in particular samples from Pompeii and Vesuvian areas and from Greek areas. The success of this project will result in gaining new experience in the analytical characterization of ancient textiles, by enriching my background on dyes with the acquisition of a very high level of skills in the field of proteomics and in high resolution mass spectrometry. This knowledge will allow me to reach a leading profile as independent researcher and to strongly strengthen my position in the field of Cultural Heritage Science.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Wkład UE netto
€ 269 002,56
Adres
Piazzale aldo moro 5
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)